Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Akut foderbrist för betande djur

Foto: Camilla Zilo, höbalar, jordbruk

Värmen och torkan i Jönköpings län har gjort att det råder akut brist på foder för betande djur. Nu uppmanar Länsstyrelsen i Jönköpings län alla markägare att upplåta mark för skörd och bete.

Just nu råder det stor torka i Jönköpings län. Vallskördarna har hittills i år minskat med 20–80 procent och det krävs mycket regn en tid framöver för att återväxten i betesmarker och på åkermarker skall komma igång igen. Med anledning av detta är det viktigt att även marker som normalt sett bara putsas kan skördas.

Länsstyrelsen i Jönköpings län uppmanar därför alla markägare som inte har egna djur – såväl privatpersoner, bolag och kommuner – att låta djurhållare ta skörd från markerna. Det finns mycket mark i länet som inte skördas vid normalår. Dessa kan behövas nu. I flera kommuner lånas redan nu de kommunala grönytorna ut till bönderna för skörd och bete.

– Kan vi få fler kommuner att hjälpa till att stötta upp livsmedelsproducenterna här i länet vore det oerhört värdefullt, säger Lars Sandberg, avdelningschef på landsbygdsavdelningen vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Åkermarkens grödor bränns bort i hettan och betesmarkens tillväxt är obefintlig i den extrema värmen. Bete och foderbristen ökar i länet och andraskörden kommer troligtvis att torka bort. Detta gör att det kommer att råda stor brist på vallfoder och halm till djuren under höst och vinter, vilket kan leda till djurskyddsproblem.

– Vi ser exempel på lantbrukare som redan nu är tvungna att fodra djuren med det foder som är tänkt att användas i höst och vinter, säger Lars Sandberg.

Även årets spannmålsskörd kommer att påverkas kraftigt av torkan.

Rådgivningsorganisationerna uppmanar lantbrukare att ta vara på allt foder som är möjligt att hitta.

Åtgärder för att minska foderbristen

  • Utnyttja alla marker till bete och skörd. Den som har marker som inte nyttjas kan erbjuda djurhållare om de behöver den för skörd eller bete i år. Marker som i vanliga fall bara putsas ner, kanske ska skördas i år?
  • Om man ser områden inom naturreservat som kan vara lämpliga för bete/skörd finns mer information om tillvägagångssätt här: Fodermarker skogsbeten Pdf, 2.1 MB.. Den som själv vill leta fler potentiella fodermarker i naturreservat och andra skyddade områden kan använda Naturvårdsverkets karttjänst ”Skyddad natur” Länk till annan webbplats.
  • Slå vallarna nu, om det inte är gjort. Vallens utveckling är nästan tre veckor tidigare än normalt och torkan har gjort att tillväxten står stilla. Om vallarna slås nu finns chans till en återväxt och en tredje/fjärde skörd av vallarna när regn kommer. Gödsla till återväxten för att få större mängd.
  • Den som behöver köpa foder måste höra av sig till foderförsäljarna som har kölistor. Det är mycket svårt få tag på foder redan nu. Köp och sälj också via internet till exempel via www.proteintipset.se Länk till annan webbplats. som för samman köpare och säljare av foder.
  • Skörda spannmålen tidigare än tröskmoget och ensilera som helsäd. Skördetidpunkten påverkar fodervärdet. Utifrån regelverket är det okej att skörda spannmålen som grönfoder/helsäd när den gått i ax. Man behöver inte ändra grödkoden i sin stödansökan.
  • Det allvarliga läget medför undantag från stödvillkoren för miljöersättningar, kompensationsstöd samt ekologisk produktion pga den extrema torkan. Det kan gälla t ex skörd av trädor före 1 augusti eller att man behöver tillskottsutfodra i en betesmark där villkoret förbud mot tillskottsutfodring gäller. Detta behöver inte anmälas till Länsstyrelsen utan gäller för alla i länet.
  • Den som odlar ekologiskt (Krav och EU-ekologiskt) kan söka individuell dispens hos Jordbruksverket för att få använda konventionellt foder. Läs gärna mer på Kravs hemsida under rubriken ”Torka och foderbrist”.

LRF har en enkät till alla lantbrukare i Jönköpings län, svara gärna på den, det underlättar arbetet med att förebygga och förbereda åtgärder.

LRF:s enkät, svara senast den 15 augusti Länk till annan webbplats.

Är du djurhållare och behöver stöd och hjälp? Ta kontakt med
LRF omsorgsgrupp Länk till annan webbplats..
LRF tipsar om hur vi kan samarbeta Länk till annan webbplats..

Kontakt

Jordbrukarstöd

Telefontid: vardagar klockan 9.00-12.00 och 13.00-15.00.

Gemensamt telefonnummer till Jordbruksverket och Länsstyrelsen för ärenden gällande SAM ansökan: 0771-67 00 00