Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Polisanmälan av sannolik signalkräftutsättning i flodkräftvatten

Flodkräfta

Flodkräfta.

Under förra veckan påträffade Länsstyrelsen signalkräfta i Sågån utanför Mulseryd i samband med en inventering. Detta är första gången som signalkräfta dokumenterats så långt uppströms i Sågån, som är ett skyddsområde för flodkräfta.

Skyddsområdena är beslutade av Länsstyrelsen för att öka möjligheten att bevara flodkräftan på de platser där de fortfarande finns kvar. Utsättning av signalkräfta är idag förbjuden i samtliga vatten enligt den nya EU-förordningen om invasiva främmande arter.

2012 och 2015 har signalkräfta dokumenterats längre nedströms i Sågån. Det finns dock flera definitiva vandringshinder mellan den tidigare kända förekomsten och platsen där signalkräfta nu påträffats. Länsstyrelsen bedömer därför att den påträffade signalkräftan är ett resultat av en olaglig utsättning.

- Den förmodade utsättningen i Sågån bedöms som särskilt allvarlig eftersom den skett i ett utpekat skyddsområde och att den innebär ett akut hot mot det kvarvarande beståndet av flodkräfta i ån, säger Anton Halldén, länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen i Jönköping.

Flodkräfta är en för Sverige naturlig kräftart. Arten är rödlistad och klassas idag som akut hotad. Från att tidigare ha varit spridd i hundratals vatten i hela Jönköpings län finns den idag endast i ett 15-tal sjöar och vattendrag. De kvarvarande bestånden är att betrakta som mycket skyddsvärda. Kräftpest genom olovlig spridning av signalkräfta är det största hotet mot arten. Signalkräftan är nästintill alltid resistent bärare av kräftpest, en svampsjukdom som oftast orsakar total utslagning av flodkräftbestånd.

- Det är väldigt tråkigt att se flodkräftan utrotas från fler och fler vatten. Tidigare har den varit en karaktärsart för länet, men idag finns bara en spillra kvar. Det är beklagligt att olovliga utsättningar av signalkräfta fortfarande sker, avslutar Anton Halldén.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping