Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny handlingsplan ska ge grönare natur

2018:21 Grön handlingsplan

Länsstyrelsen har, tillsammans med en rad andra aktörer, tagit fram en grön handlingsplan. - Förhoppningen är att handlingsplanen ska vara till hjälp för både näringsliv, myndigheter och andra som har ett intresse av att skapa ett mer hållbart län, säger Linda Hassel på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Handlingsplanen är framtagen i samverkan med en mängd olika aktörer i länet och syftar till att skapa ett rikare friluftsliv och en fungerande grön infrastruktur. Den är inte bindande utan är tänkt att fungera som ett underlag inom exempelvis samhällsplanering, skogsbruksplanläggning, prioritering av naturvårdsinsatser och planering av friluftslivsåtgärder.

Linda Hassel, som är den som har varit projektledare i framtagandet av handlingsplanen, tycker att det är viktigt att det finns ett stöd i arbetet, eftersom olika intressen ibland kan stå mot varandra. Exempelvis kan arbetet för att stärka biologisk mångfald ibland behöva vägas mot andra samhällsintressen och mål.

- Just skogen är en av landets främsta naturresurser och förväntas spela en central roll för övergången till en biobaserad ekonomi där träbaserade råvaror kan ersätta fossila ämnen. En stor utmaning är att både ta tillvara det virke skogen producerar, säkerställa den biologiska mångfalden och utveckla skogen för rekreation och turism, säger Linda Hassel.

Förhoppningen är nu att den gröna handlingsplanen ska bidra till att nå miljökvalitetsmålen, ett rikare friluftsliv och en fungerande grön infrastruktur genom att markägare, entreprenörer, intresseorganisationer, kommuner och myndigheter tillsammans arbetar mot gemensamt uppställda mål.

Handlingsplanen innehåller vägledningar, kartor och åtgärder. Åtgärderna är inte formellt bindande för någon part, men bygger på en överenskommelse och är ett stöd i aktörernas frivilliga miljömålsarbete.

- För att arbeta strategiskt och långsiktigt är det viktigt med samverkan och dialog, både mellan och inom myndigheter, markägare, företagare och offentlig verksamhet eftersom många berörs av frågorna.

För mer information, kontakta:
Linda Hassel, handläggare på Länsstyrelsen i Jönköpings län. Telefon: 010-2236374

Fakta/Vilka aktörer har deltagit i framtagandet?
Biosfärsområde Östra Vätterbranterna, Friluftsfrämjandet, Gislaveds kommun, Habo kommun, Jönköpings kommun, Lantbrukarnas Riksförbund, Länsmuseet, Naturskyddsföreningen, Nässjö kommun, Region Jönköpings län, Skogsstyrelsen, Smålands turism, Svenska golfförbundet, Svenska Jägareförbundet, Svenska kraftnät, Södra skogsägarna, Trafikverket, Tranås kommun, Vaggeryds kommun och Värnamo kommun.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping