Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Satsning för att minska övergödningen

Foto: Camilla Zilo, landskap, sjö, landsbygd

Övergödning är ett utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden. Genom regeringens särskilda satsning för att minska övergödningen finns medel att söka för lokala åtgärder.

Ansök om medel för lokal åtgärdssamordning

Kommuner, ideella organisationer och länsstyrelser kan ansöka om medel för ett förstärkt lokalt åtgärdsarbete under ett till tre år, men med ambitionen att arbetet ska fortsätta på lång sikt. Avsikten är att prova nya arbetssätt. Arbetet ska vara inriktat mot åtgärder för att minska övergödningen och involvera flera olika aktörer i ett avrinningsområde.

Läs mer om satsningen för att minska övergödningen på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Villkor för bidragen

Det stöd som betalas ut innehåller inte medel för att utföra åtgärder, utan detta kan sökas på annat håll, till exempel genom LOVA eller LONA

Lokala naturvårdsinsatser - LOVA

Lokala vattenvårdsinsatser - LONA

Kontakt