Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fältsäsong med biologiska och vattenkemiska undersökningar

Nätprovfiske

För att utvärdera försurningspåverkan och den genomförda kalkningens effekt genomförs en rad olika undersökningar under sommaren såsom nätprovfiske, elfiske, kräftprovfiske och vattenprovtagning.

Länsstyrelsen planerar att nätprovfiska 22 sjöar i länet under vecka 29-33. Vilka sjöarna är framgår av tabellen nedan. Sju sjöar ingår inte i kalkeffektuppföljningen (fetlagda i tabellen nedan) utan samfinansieras i de flesta fall av kommun, länsstyrelse och fiskevårdsområdesförening.

Tabell med nätprovfiskesjöar 2018

103 lokaler i vattendrag kommer att elfiskas under några veckor med början i mitten av juli. Undersökningarna kommer att utföras av en konsult.

Under vecka 33-34 kommer vattenprovtagning att pågå i våra större kalkade sjöar och vattendrag. Om det blir en regnig sommar kommer även mindre sjöar och vattendrag provtas av Länsstyrelsen och provtagare på länets kommuner.

I vecka 36-37 planeras provfiske av den inhemska flodkräftan i ett tiotal sjöar och vattendrag.

Kontakt