Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Medvetenheten om segregation behöver öka

2018:16 Analys av bostadssituationen i Jönköpings län 2018

Varje år genomför Länsstyrelsen en bostadsmarknadsanalys och i år ligger fokus bland annat på segregation.

- Segregation har alltid funnits, men det är viktigt att vara medveten om vilka mekanismer som bidrar till segregerade bostadsområden, säger Karin von Zweigbergk, samhällsplanerare på Länsstyrelsen i Jönköpings län och projektledare i arbetet med bostadsmarknadsanalysen.

På uppdrag av regeringen analyserar Länsstyrelsen årligen utvecklingen på bostadsmarknaden i länet. Den regionala analysen handlar i första hand om hur bostadsmarknaden sett ut under föregående år, alltså år 2017.

I årets analys har Länsstyrelsen i Jönköpings län valt att titta särskilt på segregation och hur situationen ser ut i länet.

Boendesegregation finns inom alla länets kommuner, visar analysen. Det finns positiva aspekter med att bo nära personer som delar exempelvis kulturell bakgrund eller är i liknande livssituation som en själv, det skapar trygghet och sociala nätverk. Däremot uppstår negativa effekter när strukturerna blir så starka att valmöjligheterna begränsas för den enskilde. Segregation bidrar därmed till ojämlika livsvillkor.

- Det är viktigt att vara medveten om segregationsmönster i den egna kommunen. Det är en förutsättning för att kunna motverka segregation i bostadsförsörjningsarbetet och i fysisk planering, säger Karin von Zweigbergk.

Siffror i analysen visar att det fortsatt råder underskott på bostäder i länets alla kommuner, samtidigt som befolkningen fortsätter att öka.

Bostadsbyggandet har dock kommit igång. Under 2017 byggdes det cirka 1500 bostäder i länet, vilket kan jämföras med 1050 bostäder året innan. Hälften av de nybyggda bostäderna var hyresrätter vilket är en stor andel.

Hyrorna för de nybyggda hyresrätterna är emellertid höga – runt 6 300 kronor per månad i medelhyra för en nybyggd etta jämfört med 3 400 kronor i det befintliga beståndet.

De som drabbas av bristen på lämpliga bostäder är i första hand ekonomiskt svaga hushåll och de som behöver komma in på bostadsmarknaden för första gången, såsom ungdomar som ska flytta hemifrån och nyanlända invånare.

Läs hela bostadsmarknadsanalysen här. Öppnas i nytt fönster.

Kontakt