Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljökonsekvensbeskrivningen för
Norra Kärr behöver kompletteras

Länsstyrelsen anser att det behövs kompletterande information innan det går att yttra sig om miljökonsekvenserna vid en eventuell gruva i Norra Kärr. Risken för påverkan på Vättern måste först utförligt utredas innan Länsstyrelsen kan ta ställning i frågan, säger Gustav Enander, chef för Miljöskyddsenheten på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Länsstyrelsen har haft ansökan om bearbetningskoncession på remiss från Bergsstaten. Länsstyrelsen uppdrag har varit att granska miljökonsekvensbeskrivningen och bedöma om en gruva vid Norra kärr är en lämplig markanvändning med utgångspunkt i bestämmelserna i miljöbalken.

Länsstyrelsen bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen inte är omfattande nog för att kunna avgöra vad som är en lämplig markanvändning. Därför anser Länsstyrelsen att Tasman Metals AB ska få en möjlighet att komplettera sitt underlag.

Länsstyrelsen anser framförallt att Tasman Metals behöver utreda olika lokaliseringar för de så kallade driftsanläggningarna, det vill säga industriområde, gråbergsupplag, sandmagasin, transportvägar med mera.

Därför vill länsstyrelsen att Tasman Metals AB bland annat ska tydliggöra vilka effekter avfallet som uppkommer i verksamheten får på miljön, vilka övergripande risker som finns med verksamheten samt hur dessa kan förebyggas.

Läs hela yttrandet Pdf, 11.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping