Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hållbar matproduktion skapar jobb och tillväxt

En ökad och hållbar produktion av mat som samtidigt leder till fler jobb och tillväxt – det är målet för Jönköpings läns regionala livsmedelsstrategi, som beslutades av regionstyrelsen 12 juni 2018.

Siktet för strategin är ställt till år 2030 och målet är en ökad och hållbar produktion av mat som samtidigt leder till fler jobb och tillväxt. Livsmedelsstrategin kommer att stödja arbetet med att utveckla länets gröna näringsliv och ge konsumenter bättre möjligheter att göra medvetna val. Det är Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) som tillsammans med Hushållningssällskapet, Elmia, Jönköping University, Smålands Turism och Jönköpings kommun har tagit fram den regionala livsmedelsstrategin.

Fem fokusområden
Den regionala livsmedelsstrategi fokuserar på fem områden som tagits fram tillsammans med livsmedelsaktörer och -producenter i länet:

  • Produktion
  • Innovation
  • Göra affärer
  • Attityder
  • Självförsörjningsgrad

De fem fokusområdena beskriver de utmaningar och den utvecklingspotential som finns i länet. De är utvalda utifrån vilka insatsområden som länets aktörer och producenter bedömer ger störst effekt samtidigt som de knyter an till den nationella livsmedelsstrategin.

Handlingsplaner är nästa steg
Nästa steg är att förverkliga strategin genom konkreta handlingsplaner. Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län ansvarar för detta tillsammans.

 

Kontakt