Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen tar över ansvar för omhändertagande av djur

Foto: Symbolbilder.

Från och med fredagen den 1 juni 2018 tar länsstyrelserna över arbetet med tillsynslagen och med omhändertaganden av djur.

Från och med den 1 juni 2018 tar länsstyrelserna över den praktiska delen när djur omhändertas, och lagen om tillsyn av katter och hundar. Det innebär bland annat transport till djurhem, försäljning och eventuell avlivning av djur. Detta är arbetsuppgifter som polisen tidigare har ansvarat för, men för att frigöra mer resurser hos polisen för bland annat brottsbekämpning kommer nu länsstyrelserna att överta dessa arbetsuppgifter.

Lagstiftningen är fortsatt densamma som tidigare och detta är inte ett helt nytt område för länsstyrelserna. Tidigare har det varit länsstyrelsen som fattat beslut om omhändertagande, och sedan har polisen verkställt besluten. Men nu ska länsstyrelsen även verkställa besluten och även sköta den praktiska delen när djur omhändertas, som till exempel transport till djurhem, avlivning och försäljning.

Varje länsstyrelse har helhetsansvaret i sitt län, men polisen kommer att ansvara för omhändertagande under kvällar, nätter, röda dagar och helger. Polisen kommer även att bistå länsstyrelsens handläggare vid handräckning om det behövs.

Kontakt

Djurskyddshandläggarna