Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt stöd till klimatinvesteringar i Jönköpings län

klimatklivet logo

Den 22 maj fattade Naturvårdsverket beslut om att ge stöd till tio nya investeringar Jönköpings län inom satsningen Klimatklivet. Totalt får de tio projekten närmare 20 miljoner kronor i bidrag för att på olika sätt kunna genomföra åtgärder med stor klimatnytta.

​Bland de beviljade åtgärderna är det bland annat stöd till investering av laddstationer, energikonverteringar av uppvärmningssystem i fastigheter samt etablering av en tankstation för biogas i Eksjö kommun.

I Jönköpings län är vanliga åtgärder inom Klimatklivet investeringar i laddstationer för elfordon och utfasning av fossila bränslen. Sedan Klimatklivet startade 2015 har 120 projekt beviljats sammanlagt närmare 225 miljoner kronor i Jönköpings län. De pågående satsningarna förväntas minska utsläppen med över 43 000 ton koldioxid per år.

Tre gånger under år 2018 fattar Naturvårdsverket beslut om vilka investeringsförslag som ska få stöd från Klimatklivet. Besluten grundar sig på de ansökningar som kommit in och hur stor klimatnytta som investeringarna ger, högst chans att få stöd är de insatser som visar på stora utsläppsminskningar av växthusgaser. Klimatklivet är ett brett investeringsstöd, där en rad olika typer av åtgärder kan beviljas stöd: exempelvis produktion av biogas, innovativa energisamarbeten där man tar tillvara på restvärme och olika typer av transportåtgärder, så som infrastruktur för cykel och tankstationer för fordonsgas.

Ingen mer eldningsolja! Omställning av industrifastighet i Skillingaryd

Ett företag som fått investeringsstöd från Klimatklivet nu i maj är Nyholms Metall i Skillingaryd, som ska investera i luft/värmepumpar för att ersätta oljepanna för uppvärmning av industrifastigheten. Klimatklivet bidrar med 65 procent i investeringsstöd för insatsen.

"– Klimatklivet är en utmärkt samarbetspartner för att framförallt mindre företag på landsbygden ska kunna göra något för miljön", säger Fredrik Söderstedt på Nyholms Metall AB och tillägger att de förutom att göra en insats för klimatet kan spara pengar på sikt, pengar som kan användas för att ytterligare utveckla företaget.

"– Känns bra att man värnar om företagen på landsbygden och uppskattar oss att vi är miljömedvetna", avslutar Fredrik.

Nästa ansökningsomgång för Klimatklivet pågår mellan den 27 augusti och 27 september.

Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt