Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränning i Nennesmo

naturvårdsbränning

Foto: Pär Axenfjord

Naturreservatet Nennesmo ska skötas med naturvårdsbränningar för att återskapa en öppnare tallskog under sommaren 2018. Bränningen är en del i det EU-finansierade projektet Life Taiga och är en av de två bränningar som är planerade i reservaten i Jönköpings län 2018. Den andra bränningen planeras i reservatet Stolpaberg i Vetlanda kommun.

​Syftet med bränningen i Nennesmo är att vårda och återskapa brandpräglade skogsmiljöer. Bränningen är en del i reservatets planerade skötsel och den genomförs kontrollerat och av särskilt utbildade personer. Ungefär 25 hektar kommer att ingå i brännan.

I Nennesmo är det viktigaste målen med bränningen att minska mängden granar. I området finns unika 300-åriga tallar som börjar skuggas ut av uppträngande gran. En brand är naturens sätt att torka ut granarnas rötter så att de dör och då kommer solen så småningom åter att nå de ljusälskande tallarna, så att de kan överleva hundra år till. Tallarna är anpassade till att klara en skogsbrand. Området kommer att vara sotigt och se lite trist ut närmaste tiden efter bränningen. Men redan sommaren efter branden kommer marken att vara täckt av grönskande blåbärsris på nytt.

Nennesmo

Bränningen kommer även att gynna annan biologisk mångfald i området, som blåbär, tjäder och hackspettar. Bränningen är också en del i Sveriges åtagande gentemot EU att upprätthålla gynnsam bevarandestatus för arter och miljöer i Natura 2000-områden.

Länsstyrelsen vill uppmana allmänheten att iaktta stor försiktighet om man besöker Nennesmo efter bränningen, eftersom trädrötter och stammar kan ha brunnit av och då riskerar att falla ljudlöst, särskilt vid blåsigt väder.

Kontakt