Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

18 sep 2024 klocka 09.00 - 12.00

Samtal om bostadsbolagens roll för en minskad hemlöshet

Nyckel med nyckelring i formen av ett hus mot grön bakgrund.

Länsstyrelsen i Jönköpings län bjuder in länets kommunala bostadsbolag till ett samtal om hemlöshetssituationen och hur man som bostadsbolag kan bidra till en minskad bostadssocial utsatthet.

Träffens innehåll

Länsstyrelsen kommer att presentera regeringens hemlöshetsstrategi på grundläggande nivå och det arbete som sker i dialog med länets kommuner om arbetet mot en minskad hemlöshet.

Heimstaden kommer delta och presentera sitt bostadssociala arbete samt vilka effekter detta har fått för deras verksamhet. De kommer presentera sin 0-vision och hur de arbetar med de bostadssociala frågorna.

Det kommer finnas utrymme för diskussion och dialog kring allmännyttans roll i relation till det kommunala bostadsförsörjningsansvaret.

Syfte

Träffens syfte är att belysa vilken roll bostadsbolagen har i arbetet mot en minskad hemlöshet. Vi kommer diskutera utmaningar men också belysa möjligheter.

Bakgrund

Under år 2022 så antog regeringen en strategi för att motverka hemlöshet. Syftet med den nationella hemlöshetsstrategin är att tydliggöra inriktningen för regeringens insatser för att minska antalet vuxna och barn som befinner sig i hemlöshet samt insatser för att förebygga att människor blir hemlösa. I samband med detta så fick länsstyrelserna i uppdrag att stödja kommunerna i arbetet mot hemlöshet, fram till och med år 2026. Länsstyrelserna ska bistå kommunerna genom, kunskaps- och metodutveckling, stödja samverkan samt ge stöd till kommunernas arbete med att identifiera och stötta grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

I Jönköpings län har arbetet hittills primärt gått ut på att strata ett nätverk i arbetet mot hemlöshet. Denna insats och nätverk har primärt riktat sig till socialförvaltningarna men även andra målgrupper inom den kommunala organisationen har varit välkomna. Under de första nätverksträffarna har det identifierats att de kommunala bostadsbolagen är en mycket viktig kugge i arbetet mot hemlöshet och därför bjuder nu länsstyrelsen in dessa till samtal.

Målgrupp & deltagande

Träffen riktar sig primärt till allmännyttiga bostadsbolag i Jönköpings län, men även privata bostadsbolag är välkomna att delta utifrån intresse.


För att kunna skapa goda samtal så hoppas vi att representanter från samtliga av länets kommuner har möjlighet att delta. Länsstyrelsen kommer därför att förbehålla sig rätten att begränsa antalet deltagare från samma organisation om det påverkar möjligheten för en annan organisation att delta. Men vi räknar med att varje allmännyttigt bostadsbolag har möjlighet att delta med cirka tre representanter, så samordna er gärna internt.

Praktisk information om träffen

Vi bjuder på fika.
Om du önksar särskild kost eller om du har behov av hjälpmedel eller andra särskilda behov som vi behöver känna till, meddela detta vid anmälan.

Var:
Länsstyrelsen, Hamngatan 4 Jönköping
Kostnad:
Avgiftsfri
Sista anmälningsdag:
13 sep 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.Genom att fylla i formuläret godtar du att vi behandlar dina uppgifter för kursadministration. Efter kursen raderas uppgifterna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss