Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

05 sep 2024 klocka 09.00 - 12.00

Samtal om bostadsmarknaden

Rött lägenhetshus.

Länsstyrelsen i Jönköpings län bjuder in till ett samtal om bostadsmarknadens utveckling i länet med utgångspunkt i årets bostadsmarknadsanalys. Årets teman för samtalet är kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning och hemlöshet.

Syfte

Träffens syfte är att återkoppla helhetsbilden av bostadsmarknadens utveckling i länet till er kommuner och göra några nedslag i aktuella ämnen. Detta år kommer fokus för samtalet vara på de kommunala riktlinjerna för bostadsförsörjning och hemlöshetssituationen.

Upplägget för träffen är att Länsstyrelsen kommer presentera de utmärkande delarna av analysen. Sedan kommer fokus ligga på de två teman riktlinjer för bostadsförsörjning och hemlöshet. Det kommer finnas möjlighet att samtala och diskutera den utveckling som sker samt vilka utmaningar vi står inför i vårt län.

Träffen kommer möjliggöra för erfarenhetsutbyte och reflektion kring bostadsförsörjningsarbetet.

Årets bostadsmarknadsanalys hittar ni här:
Analys av bostadsmarknaden i Jönköpings län 2024

Målgrupp

Träffen riktar sig främst till de som är med och svarar på någon del av Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät. Vi hoppas att samtliga kommuner i länet kommer finnas representerade på träffen och för att skapa möjlighet till goda samtal så ser vi gärna att det max deltar 3 personer per kommun. Samordna er gärna internt, men annars så håller vi koll på deltagarantalet och tar kontakt om någon kommun råkar anmäla fler än 3 personer och lokalen har nått maxkapacitet.

Tema

Träffen kommer göra nedslag i två separata teman, riktlinjer för bostadsförsörjning och hemlöshet.

Länsstyrelserna har i 2024 års regleringsbrev fått i uppdrag att titta närmare på kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning. Exempelvis ska länsstyrelserna redogöra för hur riktlinjerna kan bidra till ett främjat bostadsbyggande och titta på behov av kompetenshöjande insatser för att förbättra eller påskynda arbetet med nya riktlinjer. Vi kommer därför diskutera hur processerna kring framtagande ser ut idag samt hur riktlinjerna kan utvecklas för att bli mer användbara i bostadsplaneringen.

Länsstyrelserna har även ett pågående uppdrag kring motverkandet av hemlöshet. Vi kommer lyfta situationen i länet och riket som helhet samt regeringens hemlöshetsstrategi och diskutera planeringens roll i hemlöshetsfrågan. Punkten om hemlöshet riktar sig främst till planhandläggare och deras perspektiv i frågan. Anställda från socialförvaltning är varmt välkomna att delta utifrån intresse i frågan men fokus kommer ligga på planerarens roll kopplat till hemlöshet.

Praktisk information om träffen

Vi bjuder på fika.
Om du önksar särskild kost eller om du har behov av hjälpmedel eller andra särskilda behov som vi behöver känna till, meddela detta vid anmälan.

Var:
Länsstyrelsen, Hamngatan 4 Jönköping
Kostnad:
Avgiftsfri
Sista anmälningsdag:
02 sep 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 2 september klockan 23.30.


Genom att fylla i formuläret godtar du att vi behandlar dina uppgifter för kursadministration. Efter kursen raderas uppgifterna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss