20 sep 2024 klocka 08.45 - 16.00

Länsstyrelsens höstkonferens om samhällsplanering

Flytande hyresrätter i Karlstad.

Varmt välkommen till höstens konferens om samhällsplanering! Årets konferens riktar sig till dig som jobbar med översiktsplanering eller detaljplanering.

Samhällsbyggnadsenheten bjuder in till konferens om samhällsplanering på Elite Stora hotellet i Jönköping. Vi börjar dagen med fika och incheckning 8.45 - 9.15 och avrundar dagen runt 15.30.

Programmet kommer att uppdateras löpande men anmälan är öppen redan nu.

Delar ur innehållet:

Räkna q
Länsstyrelsen har inventerat planskyddad bebyggelse i kommunernas detaljplaner som en del i miljömålsarbetet. Hur detta ser ut och hur det kan användas i kommunernas arbete får vi veta mer om från kulturmiljöenheten.

Invasiva främmande arter
Invasiva arter räknas som ett av de största hoten mot biologisk mångfald. EU listar vilka växter som inte får spridas i naturen vilket vi även behöver beakta vid planläggning. Länsstyrelsens vattenenhet kommer och pratar mer om detta.

Civilt försvar i samhällsplaneringen
Mydigheten för samhällsskydd och beredskap medverkar och berättar om nya vägledningar för totalförsvarets civila del i samhällsplaneringen.

2023 års planprisvinnare

Med sin strategiska utbyggnadsplan har kommunen tagit kommandot över stadsutvecklingen. Översiktsplanens intentioner kan nu konkritiseras i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad. Det kan låta enkelt men kräver något som saknas i många kommuner - ett systematiskt och målmedvetet samarbete mellan de kommunala förvaltningarna.

Halmstads kommun berättar om arbetet med att ta fram utbyggnadsplanen samt hur kommunen arbetar med planen.

Varför pratar vi luftkvalitet?
Att minska andelen luftföroreningar i världen beräknas leda till stora förbättringar av folkhälsan för människor i alla åldrar. Efter många års forskning har nu Världshälsoorganisationen uppdaterat de tidigare riktlinjerna för luftkvalitet från 2005. Länsstyrelsen berättar om hur mätningarna kring luftföroreningar ser i ut i vårt län och vad de nya gränsvärdena för MKN luft innebär för oss i länet.

Buller i detaljplan
Buller definieras som oönskat ljud och är den miljöstörning som berör flest antal människor i Sverige. Buller kan ge direkta negativa hälsoeffekter såsom hörselpåverkan men också indirekta effekter såsom sömnstörningar och koncentrationssvårigheter. Soundcon medverkar och berättar hur en bullerutredning görs och vad den faktiskt ger svar på.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till tjänstepersoner och politiker som arbetar med planfrågor.

Var:
Elite Stora hotellet, Jönköping
Kostnad:
ca 700 kr ex moms (priset kan komma att ändras). Anmälan är bindande men kan överlåtas.
Sista anmälningsdag:
30 aug 2024

Välkommen med din anmälan!

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 30 augusti klockan 17.00.Genom att fylla i formuläret godtar du att vi behandlar dina uppgifter för kursadministration. Efter kursen raderas uppgifterna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss