02 okt 2024 klocka 09.00 - 12.00

En skola för alla

Lärare i klassrum med elever

En inkluderande skola- vad innebär det och vad är tillgängliga lärmiljöer?

Länsstyrelserna i Halland, Jönköping och Skåne bjuder tillsammans med Myndigheten för delaktighet in till en digital konferens med fokus på en skola för alla.

Fler elever med funktionsnedsättning än andra elever går ur skolan utan fullständiga betyg, trots att alla har rätt till en likvärdig utbildning. Detta bidrar till att personer med funktionsnedsättning har en lägre utbildningsnivå än andra samhällsgrupper. För att diskutera och förstå vad som behöver göras anordnas för fjärde året i rad ”En skola för alla”.

Förmiddagen kommer att innehålla olika perspektiv på tillgängliga lärmiljöer och en inkluderande skola för att erbjuda inspiration, tips och vägledning till arbetet med att vidareutveckla skolornas förmåga att möta barn med funktionsnedsättning. Medverkar gör myndigheter, kommuner, Sveriges Kommuner och Regioner samt representanter från civilsamhället.

Målgrupp:

Konferensen riktar sig till politiker, skolhuvudmän, skolledning, elevhälsan, lärare, specialpedagog, eller till dig som arbetar inom andra delar av skolverksamheten och på andra sätt möter barn och unga. Även andra som arbetar med barnrätt, social hållbarhet, mänskliga rättigheter, folkhälsa eller funktionshindersfrågor i rollen som politiker, strateg, utvecklare eller chef är varmt välkomna.

Du anmäler dig anmäl dig här ovan.

Var:
Digital konferens. Konferensen sänds med skrivtolkning.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
23 sep 2024

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss