Risk för gräsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

26 apr 2024 klocka 09.00 - 12.20

Tillsynsvägledning bygg om aktuell rättspraxis

Varmt välkommen till temamöte inom TVL-BYGG med temat "Intressanta domar från mark- och miljööverdomstolen och aktuell rättspraxis inom PBL". Träffen riktar sig till bygglovs- och tillsynshandläggare samt politiker i byggnadsnämnder.

Detta är en fysisk träff som anordnas av samhällsbyggnadsenheten på Länsstyrelsen i Jönköpings län. På träffen medverkar länsjurist Carin Landin och Malin Wik, hovrättsråd vid Svea hovrätt.

Exempel ur innehållet:

  • Fördjupade ämnesområden och rättspraxis om 39 § byggnadsstadgan och byggande på jordbruksmark.
  • Rättspraxis och domar från MÖD med avgöranden om betydande olägenhet, planstridigt utgångsläge, samlad bedömning av avvikelser, byggnadshöjd och våningsantal, byggsanktionsavgift med mera.

Program

9.00–9.05 Inledning
9.05–10.00 Pättspraxis - fördjupade ämnesområden, Carin Landin, Länsstyrelsen
10.00–10.30 Paus med fika
10.30–11.15 Intressanta MÖD-domar, Malin Wik, Svea hovrätt
11.15–11.25 Paus
11.25–12.15 MÖD-domar, fokus på byggsanktionsavgifter, Malin Wik, Svea hovrätt
12.15–12.20 Avslutning

Var:
Länsstyrelsen, Hamngatan 4, Jönköping
Kostnad:
Gratis, anmälan är bindande men kan överlämnas.
Sista anmälningsdag:
12 apr 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 12 april klockan 16.00.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss