Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

20- 22 mar 2024 klocka 00.00 - 00.00

Fördjupningsutbildning om att möta personer i samtal som varit utsatta för våld i nära relationer

Person som hoppar och lyfter upp en flagga

Denna utbildning är en riktad insats till länets kommuner och kvinnojourer. Platserna har fördelat efter en intresseanmälan till ovannämnda aktörer.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som är anställda inom socialtjänsten eller behandlare, handläggare, kurator eller stödperson inom idéburen sektor. I ditt arbete möter du personer i samtal som varit utsatta för våld i nära relationer. Platserna är fördelade efter en intresseanmälan till länets kommuner och kvinnojourer

Syfte

Fördjupningsutbildningen syftar till att du som yrkesverksam ska lära dig effektiva, evidensbaserade metoder för att hjälpa tidigare våldsutsatta personer att återta sitt livsutrymme och återupprätta självrespekt.

Innehåll

Samtalsstrukturen är formad för att passa personer som tagit sig ur en partnerrelation där de varit utsatta för någon form av våld, och som trots uppbrottet fortsatt är påverkade av våldets långsiktiga känslomässiga konsekvenser. Utbildningen har inte sitt huvudsakliga fokus på frågor som rör fysiskt uppbrott, risk och säkerhet.
Samtalsstrukturen består av ett antal trappsteg som hjälper dig om professionell att skapa en flexibel och individuellt anpassad behandling/samtalsstöd. Modulerna bygger på motiverande samtal, KBT, mindfulness baserade terapiformer och traumateori. De har anpassats till socialtjänstens och idéburna organisationers uppdrag med våldsutsatta personer.

Utbildningen kommer bestå av föreläsning och grupparbete med träning som behandlare/handläggare/kurator/stödperson och egna reflektioner.

Dagar för utbildning

20-22 mars samt 24 maj

Utbildare

Utbildningen ges av Alternativ till våld, Region Jönköping och utbildare är Dan Rosenqvist, psykolog och Maria Ericson, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator med grundläggande utbildning i psykodynamisk psykoterapi

Länsstyrelsens uppdrag

Utbildningen är en del av Länsstyrelsernas uppdrag inom mäns våld mot kvinnor att erbjuda utbildningar, sprida metoder och kunskapsmaterial till kommuner, regioner, myndigheter, civilsamhällesorganisationer och näringsliv.

Denna utbildning är kopplat till delmål 3 i länets regionala strategi - Starkare stöd och skydd för våldsutsatta och barn och delmål 3:1 Utveckla likvärdiga insatser i form av skydd, stöd och behandling mot våld i hela länet.

Var:
Kommer att meddelas deltagare
Kostnad:
1000 kr per plats
Sista anmälningsdag:
23 feb 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss