10 okt 2023 klocka 08.30 - 11.30

Börja prata om våld i ungas relationer – digital inspirationsföreläsning

Man i samtal med kvinna som anteckningar för hand.

En av fem ungdomar har erfarenhet av våld i sina nära relationer, även om få av dem polisanmäler (BRÅ 2018). Unga killar står för en stor del av våldet.

Organistionen MÄN har utvecklat metoder för att samtala med killar som utövar våld i sina nära relationer. Lena Berg, fil. dr. i sociologi på MÄN och som arbetar med metodutveckling kring våldpreventiva insatser, kommer presentera viktiga grundprinciper för arbetet med ungdomar. På föreläsningen får ni lära er mer om: 

  • våld i ungas nära relationer
  • förhållningsättet Response Based Practice
  • skillnaden mellan ”orsaksförståelse” och ”avsiktsförståelse”
  • vikten av ett balanserat bemötande

Syfte: Göra deltagarna säkrare på hur de kan börja prata med ungdomar om våld i deras nära relationer.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med ungdomar, till exempel elevhälsa, fältare, fritidsledare, ungdomsmottagning, socialtjänst, BUP.

Varmt välkomna!

Föreläsningen är i samverkan mellan Länsstyrelserna i Halland, Kronoberg, Jönköping, Blekinge och Kalmar län.


Länk till anmälan på Hallands länsstyrelses webplats. Länk till annan webbplats.

Var:
Föreläsningen hålls digitalt via Zoom. Länk skickas ut ett par dagar före den 10 oktober.
Kostnad:
Föreläsningen är kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
06 okt 2023

Kontakt

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss