10- 09 okt nov klocka 00.00 - 00.00

Våld i nära relation – agera som chef eller kollega

Kvinna som sitter vid ett skrivbord och skriver

Nu är det dags för kunskapshöjande insatser inom våldspreventivt arbetsmiljöarbete. Målsättningen är att öka kunskapen när det gäller att uppmärksamma och ge relevant stöd till våldsutsatta och våldsutövande kollegor och medarbetare, som befinner sig i en livssituation där det förekommer våld i nära relationer/hedersrelaterat våld och förtryck.

Under 2022 - 2023 arbetar vi i Jönköpings län med fokusområdetör våld i nära relation – att agera som chef och kollega. Till hösten 2023 är det dags för en två halvdagars utbildning som en del i denna satsning.

Utbildningen syftar till att ge deltagare en gemensam grund för att implementera ett våldspreventivt arbetsmiljöarbete med fokus på våld i nära relation. Utbildare är Elin Holmgren och Rita Grünbaum, Värdighetsverket, som båda har lång erfarenhet av att arbeta operativt och strategiskt mot våld i nära relationer på olika nivåer, inom idéburen, kommunal och statlig verksamhet.

  • När och hur är våld i nära relation en arbetsgivarfråga?
  • Hur kan arbetet organiseras/implementeras i er verksamhet?
  • Exempel på hur andra har gjort

Målet för utbildningen är att öka kunskap och kapacitet hos offentliga aktörer för att uppmärksamma och stödja chefer och kollegor på en arbetsplats när det gäller att upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande i nära relation inkluderat hedersrelaterat våld och förtryck.

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till HR, chefer, skyddsombud, fackliga, företagshälsovård, politiker o strateger i Jönköpings län. Platserna på denna utbildning finns därför inte tillgängliga för andra intresserade.

Tid och plats

Tillfälle 1
Tisdagen den 10 oktober kl 13.15 - 16.15, Elit Stora hotellet, Jönköping, adress: Hotellplan 3

Tillfälle 2
Torsdagen den 9 november kl 9.00 - 12.00, Rådhuset, Jönköpings kommun, adress: Rådhusparken

Föreberedelse inför utbildningsdag

Innan utbildningen rekommenderas deltagarna att gå webbutbildningen våld i nära relationer - att agera som chef och kollega Länk till annan webbplats. detta för att få en förberedelse inför utbildningsdagarna.

Vi vill uppmuntra att ni funderar kring om det är fler personer som ska delta från er organisation. Ska ni kanske tillsätta en grupp som arbetar tillsammans i syfte att kunna genomföra ett implementeringsarbete under och efter utbildningen. Detta kommer att finnas utrymme för zoom in mellan utbildningstillfällena.

Inbjudan för utskrift Pdf, 230 kB.

Kost/Hjälpmedel

Har du behov av hjälpmedel eller särskild kost, skicka epost till kontaktvald.jonkoping@jonkoping.se.

Var:
Tillfälle 1: Elite Stora hotellet, Jönköping, Tillfälle 2: Rådhuset, Jönköpings kommun
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
26 sep 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 26 september klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Landshövding

Helena Jonsson

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss