• Eldningsförbud i hela länet

    Nu är det eldningsförbud i hela Jönköpings län. Nu är brandrisken stor och samtliga kommuner i länet har beslutat om eldningsförbud för att minska risken för brand i skog och mark. Förbudet gäller från och med kl. 10.00 tisdag 30 maj och tills vidare.

Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

14 apr jun klocka 00.00 - 00.00

Utbildning - sexuell exploatering prostitution & människohandel

Ung kvinna sitter på en bänk, det är vit bakgrund,

Under våren 2023 kommer Jönköpings läns socialtjänster erbjudas kompetenshöjande insatser inom ämnet sexuell exploatering, prostitution och människohandel. Insatsen är en del av kommunernas gemensamma satsning på området under 2023

Denna utbildning är riktad till länets socialtjänster. Utbildningen kommer att genomföras på plats i länets kommuner vid ett antal tillfällen. Varje kommun har ansvarat för att sprida utbildningstillfälle och komma överens om vilka som ska delta.

Målgrupp

Yrkesverksamma inom länets socialtjänster. Länets kommuner har fått i uppdrag att bestämma vilka yrkesverksamma som ska delta från sin kommun. I denna kalenderhändelse anmäler sig de som ska delta.

Innehåll

Utbildningen ger en grundläggande kunskap inom sexuell exploatering, prostitution och människohandel och har följande innehåll:

  • Socialtjänstens ansvar och roll inklusive lagstiftning
  • Information från Regionskoordinatorerna mot prostitution och människohandel och vilket stöd de kan erbjuda.
  • Samverkan inom området
  • Upptäcka, stöd och skydd för målgruppen
  • Presentation av material
Var:
Olika platser, se särskild inbjudan
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt