19 apr 2023 klocka 18.00 - 21.00

Grön infrastruktur på fastighetsnivå - Del 2 (fältträff)

Landskapsbild över fastigheten Vireda Östergård

Fotograf: Anders Hildingsson

Hur kan man arbeta med grön infrastruktur på sin egen fastighet? Hur förstärker man och binder samman de värden som finns?

Välkommen på rundvandring i mark och skog hos lantbrukaren David Ekbäck på Vireda Östergård! Utifrån sitt perspektiv som markägaren kommer David att berätta om sitt deltagande i ett projekt som i samarbete med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen undersökte hur man kan arbeta för att stärka grön infrastruktur på sin egna fastighet. Vad har projektet bidragit med? Vilka åtgärder har David valt att prioritera? Vad har han för tankar om fastighetens framtid. Vi pratar även om den damm som anlagts på fastigheten och vilken betydelse den har. Med under kvällen finns även Anders Hildingsson och Johanna Petersson från Länsstyrelsen samt Tomas Björkesten från Skogsstyrelsen.

Ta med fikakorg och något att sitta på! Under vandringen kommer vi att pausa på något trevligt ställe och fika.

Träffen arrangeras i samarbete med LRF och Skogsstyrelsen.

LRF logga
Skogsstyrelsen.
Var:
Vireda Östergård 26, 561 96 Lekeryd. Vi samlas vid ladugården på södra sidan om väg 132.
Kostnad:
kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
17 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 17 april klockan 23.30.Genom att fylla i formuläret godtar du att vi behandlar dina uppgifter för kursadministration.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping