12 apr 2023 klocka 18.00 - 19.00

Grön infrastruktur på fastighetsnivå - Del 1 (digitalt)

Landskapsbild över fastigheten Vireda Östergård

Fotograf: Anders Hildingsson

Hur kan man arbeta med grön infrastruktur på sin egen fastighet? Hur förstärker man och binder samman de värden som finns?

Välkommen att höra lantbrukaren David Ekbäck på Vireda Östergård berätta om sitt deltagande i ett projekt som i samarbete med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen undersökte hur man kan arbeta för att stärka grön infrastruktur på sin egen fastighet. Med under kvällen är också Anders Hildingsson och Johanna Petersson från Länsstyrelsen.

Vid denna digitala träff får du en genomgång från projektet med exempel på åtgärder och olika metoder både för skogsmark och odlingsmark med syfte att gynna grön infrastruktur på gården och i trakten. David berättar utifrån sitt perspektiv som markägare. Vad projektet bidragit med, vilka åtgärder han valde prioritera samt hans tankar om fastighetens framtid. Vi pratar även om den damm som anlagts på fastigheten.

Veckan därpå, 19 april, kommer vi att besöka Davids på hans gård för göra en rundvandring och titta närmare på fastigheten och diskutera åtgärder och förslag utifrån projektet. Då medverkar även Tomas Björkesten från Skogsstyrelsen. Anmäld dig gärna även till det tillfället i en separat kalenderhändelsen för just detta tillfälle!

Tillfällena arrangeras i samarbete med LRF och Skogsstyrelsen.

LRF logga
Skogsstyrelsen.
Var:
Evenemanget är digitalt och länk skickas med e-post efter sista anmälningsdag
Kostnad:
kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
10 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 10 april klockan 23.30.Genom att fylla i formuläret godtar du att vi behandlar dina uppgifter för kursadministration.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping