Risk för gräsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

14 apr 2023 klocka 08.30 - 15.15

Länsstyrelsens vårkonferens om samhällsplanering

Lägenhetshus bakom grönt buskage

Varmt välkommen till vårens konferens om samhällsplanering! Konferensen vänder sig till tjänstepersoner och politiker som arbetar med plan- och byggfrågor.

Program

8:30 Registreringen öppnar

9:00 Hej och välkomna!

9:15 Vikten av strategisk planering för dricksvattenförsörjning

9:45 Fikapaus

10:15 Vikten av dricksvattenförsörjning, forts.

11:05 Tibro Train Tracks - Hur medborgardialog och samverkan kan ge ett område nytt liv

12:00 Lunch

13:00 Vattenverksamhet och markavvattningsföretag - Vad är det och vad gäller?

13:30 Mobilitet i glesa geografier - projektet KomILand

14:00 Mobility management i Jönköpings kommun

14:30 Fikapaus

14:45 Panelsamtal: Hållbara resor och hållbar utveckling - Vem kan påverka och hur?

15:15 Avrundning och avslut

Var:
Elite Stora hotellet, Jönköping
Kostnad:
750 kronor ex. moms
Sista anmälningsdag:
31 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdag men kan överlåtas.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 31 mars klockan 17.00.

Kontakt