28 mar 2023 klocka 14.30 - 16.00

Våld i nära relation - att agera som chef och kollega

Person som sitter vid skrivbord och arbetar

Vill din verksamhet få mer information kring våld i nära relationer och vilken roll en arbetsplats kan ha för att agera och upptäcka våld i nära relation? Under 2023 kommer din verksamhet att få möjlighet att delta i arbetet och få del av kunskapshöjande insatser.

Våld i nära relationer – att agera som chef eller kollega, kommer att vara ett fokusområde under 2023 i Jönköpings län. Målet är att öka kunskap och kapacitet hos offentliga och privata aktörer. Detta för chefer och kollegor ska ges större möjligheter att upptäcka våldsutsatthet och våldsutövande i nära relation på sina arbetsplatser.

Vi inleder satsningen våld i nära relationer – agera som chef eller kollega med ett informations- och dialogmöte. Mötets innehåll:

  • bakgrund till satsningen
  • Information om höstens utbildning
  • erfarenhets och dialogutbyte

Målgrupp

HR, chefer, skyddsombud, fackliga företrädare, företagshälsovård, politiker och strateger.

Var:
Digitalt via zoom.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
23 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Har du frågor, vänligen maila: stina.andersson@lansstyrelsen.se


Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt