22 feb 2023 klocka 09.00 - 16.00

Vedproduktion - ett hett ämne i krisens spår

Marknaden för ved har stuckit i väg rejält i år. Denna kunskapsdag om professionell vedhantering riktar sig till dig som är skogsägare och landsbygdsföretagare. OBS! DATUMET AVVIKER FRÅN DET VI ANGETT I VÅRA UTSKICK!

Under denna kurs om proffesionell vedhantering diskuterar vi råvaran, metoder, logistik, lagring, teknik, miljö och ekonomi kopplat till vedhantering. Detta är kursinnehållet:

  • Vedhuggning – effekter på miljö och produktion
  • Miljöhänsyn kopplat till vedhuggning
  • Säkerhet och krav på behörighet. (kort)
  • Vedhantering – kapning, klyvning och torkning för bästa kvalité och bränslevärde
  • Tekniska lösningar för olika vedtillverkningsmoment
  • Ekonomiska kalkyler för olika tekniker och marknadsscenarier
  • Studiebesök hos sågverk/vedproducent för att titta på deras lösningar för hantering och tekniska hjälpmedel

Vår expert för dagen är Christer Sandström från Skogsstyrelsen som har ägnad hela sin yrkeskarriär åt skogen.

Vi startar med fika klockan 9.00.

Notera att samma kurs ges vid två tillfällen. Du kan även välja att gå kursen den 6 februari i Aneby.

Var:
Stora Segerstad naturbrukscentrum, Reftele
Kostnad:
500 kr inkl moms, lunch och fika ingår
Sista anmälningsdag:
14 feb 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 10 lediga platser kvar.Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping