Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

16 jun 2022 klocka 19.00 - 21.00

Ekomjölk utan koncentrat - gårdsbesök

Välkommen till en fältvandring på Stora Hallebo utanför Habo. Under denna kväll diskuterar vi resultat för forskning om ekologisk mjölkproduktion utan koncentrat!

Forskning från SLU visar att det kan vara mer ekonomiskt att utfodra ekologiska mjölkkor utan toppfoder. För att följa upp forskningsresultatet gjorde Ekologiska lantbrukarna i samarbete med Niels Andresen på Hushållningssällskapet, en fältstudie hos fem olika mjölkproducenter där man gav en del av djuren en foderstat utan toppfoder. En av producenterna som deltog var Andreas Hellqvist som driver Stora Hallebo utanför Habo.

Niels Andresen från Hushållningssällskapet berättar mer om försöket på denna träff. Samtidigt får vi en rundvandring i ladugården på Stora Hallebo. Inför nästa stallsäsong söks nya deltagare för projektet som mot viss ersättning vill ta an sig utmaningen, vilket vi också diskuterar under kvällen.

Här kan du läsa mer om studien:

https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/forskning-om-ekologisk-produktion/arkiv/2020-06-10-foderstater-utan-soja-fungerar-bra-till-notkreatur Länk till annan webbplats.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden
VAR:
Stora Hallebo, Habo
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping