Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

03 jul 2022 klocka 10.00 - 17.00

Liekurs - Så lär du dig rätt teknik! Västra Fagerhult, Nässjö

Ängen är en av de viktigaste livsmiljöer vi har i landskapet för en mängd olika arter. Det är otroligt viktigt att de få ängar som idag finns kvar sköts på ett sätt som berikar dem.

Välkommen till Västra Fagerhult, Flisby, för att lära dig mer om ängen och hur du på bästa sätt hanterar och sköter om din lie. Instruktör och van kursledare är Jenny Nilsson, Pantersnigeln Trädgårds- och liekonsult. Komplett utrustning finns att låna på plats, men ta gärna med egna lieblad, orv och brynen, (även gamla och rostiga), för bedömning. På kursen används knackliar och knackning lärs ut under handledning då detta är enklast att utöva som nybörjare. Även om knackningen är i fokus visar och berättar Jenny även om slipliar och tar upp fördelar, nackdelar och skillnader mellan slip- och knackliar. Hon kommer även att visa några olika modeller av orv och förklarar skillnaderna. Markägarna önskar att man är noga med rena skor för att undvika spridning av till exempel den spanska skogssnigeln som ännu inte hittat hit.
Glöm inte fikakorgen!

Antalet kursdeltagare är begränsat till 8 personer så det är viktigt att du som anmält dig också kommer! Skulle kursen bli fulltecknad kan du kontakta nedanstående kontaktperson för att stå som reserv vid återbud.

VAR:
Västra Fagerhult 1, 578 95 Nässjö
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 jun 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Kursen är fulltecknad. Önskar du stå som reserv, vänligen meddela maria.lindekull@lansstyrelsen.se
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping