Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

25 maj 2022 klocka 17.00 - 21.00

Betesmarker och betande djur - en träff för hela familjen!

Hofs Gård

Välkommen till en innehållsrik kväll för lantbrukare och markägare med fokus på bete och betesdjur. På Hofs Gård utanför Värnamo träffar du Länsstyrelsen, Region Jönköpings län och rådgivare från länet. Även roliga aktiviteter för barnen utlovas!

På gårdsplanen och längs en 2,5 km lång slinga i markerna finns stationer med olika teman där Länsstyrelsen, Region Jönköpings län och rådgivare från länet finns till hands för frågor och diskussioner! Det finns även aktiviteter för barnen i form av tipsrunda och olika uppdrag. Häradsköps gård finns på plats och säljer grillad korv och även fika finns att köpa. Vi är på plats mellan klockan 17 och 21 och du kan dyka upp när det passar dig.

 • Hofs Gård– Bengt Gustafsson berättar om gårdens verksamhet med ett åttiotal dikor, ungdjursuppfödning samt naturvård i form av våtmarker och naturbeten. Titta in i ladugården som byggdes 2015.
 • Bygga för nötkreatur – Ett ypperligt tillfälle att prata med Per Nilsson, byggrådgivare på Växa, om dina funderingar runt stallbygge Ta gärna med egna skisser och ritningar för diskussion och synpunkter!
 • Djurtillsyn – Djurskyddshandläggare berättar om vad du ska tänka på under betesperioden och svarar på dina frågor om djurskydd.
 • Livsmedel och beredskap – Hur ser Sveriges livsmedelsförsörjning ut och vad kan du som lantbrukare göra för att rusta ditt företag inför kriser? Diskutera med Länsstyrelsens beredskapsenhet och Christina Odén från Region Jönköpings län.
 • Stängsling – Anders Råsberg, stängselexpert, visar olika stängselvarianter, smarta lösningar och berättar vilka lagar och regler som gäller.
 • Lammproduktion på bete – Birgit Fag, lammrådgivare från Hushållningssällskapet ger sina bästa tips om betesplanering och hantering.
 • Natur- och kulturvärden i naturbetesmarker – Länsstyrelsens rådgivare berättar om betesmarkernas rikedomar och värden. Kom och diskutera hur markerna kan skötas för att behålla och förmera det som är värdefullt.
 • Våtmarker – Titta på Hofs fina våtmarker och få information om våtmarkers betydelse i landskapet. Vilka möjligheter finns att söka stöd? Vad gäller i ett våtmarksåtagande för den framtida skötseln då våtmarken står klar?
 • Skräppa och veketåg – Tips för att bekämpa våra ihärdigaste ogräs! Här finns också information om ekologisk produktion – vilken rådgivning finns? Länsstyrelsens rådgivare berättar.
 • Invasiva arter – De sprider sig snabbt och hotar både odlingsmark och betesmark. Vi berättar hur man ska tänka kring bekämpning och hantering av invasiva arter.
 • Rovdjur - Prata med vilthandläggaren om rovdjuren i länet och hur Länsstyrelsen arbetar med rovdjursförvaltning. Rovdjurslådan finns för de som vill titta närmare på några av länets rovdjursarter.
 • Greppa Näringen och växtnäring– vilka möjligheter finns att få rådgivning? Hanna Sjöholm från Hushållningssällskapet pratar om Greppa i allmänhet och växtnäring i synnerhet.
 • Värt att veta om jordbrukarstöd och fältkontroll - Handläggare från Jordbrukarstöd berättar om aktuella frågor och om stöden 2023 och framåt. Fältkontroll finns på plats för kontrollfrågor.
 • Företagsstöd i nya CAP - Vad vet vi om företagsstöden under perioden 2023-2027? Länsstyrelsens handläggare berättar.
 • Tipsrunda och roliga aktiviteter för barnen finns lite varstans. Priser till alla som deltar!

Välkommen!

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden
VAR:
Hofs Gård, Värnamo
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping