Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

02 jun 2022 klocka 09.00 - 16.00

Kulturmiljö i PBL-processen

Flygbild över Järstorps kyrka

Välkomna på workshop och exkursion om kulturmiljöns värden i plan- och byggprocessen.

Under förmiddagen kommer vi vara inomhus och diskutera hur kulturmiljöns värden kan hanteras som resurs och miljöfråga i planeringsprocessens olika delar. Vi kommer bland annat att ta upp riksintressen och kommunala kulturmiljöunderlag. Under eftermiddagen kommer vi göra fältbesök i och omkring Jönköping för att titta närmare på konkreta exempel.

Länsstyrelsen bjuder på fika under för- och eftermiddag. Anmäl kostpreferenser i din anmälan. Lunch till självkostnadspris i anslutning till Länsstyrelsen. Vi bokar gemensam lunch för den som vill följa med.

Gå gärna in och titta på de filmer som Boverket har lagt ut som en del i deras utbildning PBL och kulturvärden

PBL Akademin Länk till annan webbplats.

VAR:
I länsstyrelsens lokaler (ingång från Vallgatan) på förmiddagen. Exkursion på eftermiddagen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt. Lunch till självkostnadspris.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
30 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 30 maj klockan 16.30.

Kontakt