Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

14 sep 2022 klocka 14.00 - 16.00

Informationsmöte - en vecka fri från våld

Barn med olika bakgrund som står på rad

I november är det dags för En vecka fri från våld och Orange day. Vill du och din verksamhet vara en del av detta? Välkommen till informationsmöte för att få inspiration till vad er verksamhet kan delta i och bidra med.

Välkommen till en informationsträff inför En vecka fri från våld och Orange day. Dessa arrangemang är en del av att sprida länets vision om ett Jönköpings län fritt från våld, och är ett tillfälle för verksamheter, organisationer och aktörer i Jönköpings län att göra gemensamma satsningar och aktiviteter.

Syftet är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör och hur vi tillsammans kan sprida kunskapen om att våld går att förebygga.

En vecka fri från våld leds nationellt som ett initiativet av Unizon, MÄN med stöd av Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelserna och Sveriges kommuner och Regioner. 16 days of Orange syftar till att uppmärksamma FN:s nationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor och där kampanjen 16 days of Orange som initierats av FN Women inspirerar oss till att belysa frågan ytterligare.

Inför årets aktiviteter kommer arbetsgruppen och Länsstyrelsen ge möjlighet och stimulera aktiviteter och grupper på lokal nivå. Vi kommer att berätta mer under informationsmötet.

Innehåll

  • Information En vecka fri från våld och Orange day
  • Aktiviteter, insatser och intiativ - vad kan man göra?
  • Nyheter 2022
  • Spridning av profilmaterial och andra kommunikationsinsatser

Målgrupp

Informationsträffen vänder sig till verksamheter, myndigheter, organisationer i Jönköpings län.

 

VAR:
Digitalt via zoom
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 12 september klockan 23.30.
Kontakt