Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

30 maj 2022 klocka 13.00 - 16.00

Hur mår barnen i Jönköpings län?

Ett barn som står vid en damm med änder.

Drygt nio av tio föräldrar skattar sina barns hälsa generellt som god eller mycket god.

Samtidigt ökar andelen barn som besväras av buller, trötthet och huvudvärk och allt färre barn vistas någon gång i veckan i park eller grönområde. Bland tolvåringarna är det fler flickor än pojkar som oroar sig för klimatet.

En ny barnmiljöhälsorapport från Arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Linköping har publicerats om barnens hälsa kopplat till olika miljöfaktorer. Rapporten handlar bland annat om: solvanor, kemikaliemedvetenhet, trafikbuller, huvudvärk, klimatoro, sömnsvårigheter, vistelse i grönområde, restid till fritidsaktiviteter, övervikt och fetma, tobaksrök, dricksvatten ur egen brunn samt konsumtion av fisk.

Regional barnmiljöhälsorapport 2021 Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen och Region Jönköpings län bjuder in till ett digitalt webbinarium där resultaten från enkäten i Jönköpings län presenteras. Författarna till rapporten presenterar resultaten, svarar på era frågor och aktuella arbeten/projekt presenteras från aktörer i länet. Det kommer även bjudas in till diskussion. Resultaten kan därefter användas för att urskilja ojämlikheter i hälsa och vara ett stöd inför beslutsfattande, samhällsplanering och insatser.

Webbinariet riktar sig till alla inom länet som arbetar med frågor som berör barns hälsa.

Deltagarlänk skickas ut till anmälda deltagare några dagar innan webbinariet.

Program

13:00 Välkomna och inledning Länsstyrelsen och Regionen

13:10 Resvanor och grönområden Arbets- och miljömedicin

14:00 Buller och klimatförändringar Arbets- och miljömedicin

14:50 PAUS

15:10 Utomhusluft och solljus Arbets- och miljömedicin

16:00 Avslutning

VAR:
Webbinariet hålls endast digitalt
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Kontakt