Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

30 aug 2022 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning - bedömningsinstrumentet Patriark

Handflata med liten flicka stående, en hand över uppifrån

Länsstyrelsen erbjuder utbildning i Patriark. Ett tillfälle för dig som är yrkesverksam i Jönköpings län och arbetar med att utreda och bedöma hedersrelaterat våld och förtryck.

Länsstyrelsen anordnar utbildning i PATRIARK riskbedömningsmetod för hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen genomförs av Marie Persson som arbetar som samordnare och utvecklingsledare på Kompetenscentrum mot våld i nära relationer i Skåne.

Innehåll

Utbildningen riktar sig till handläggare/behandlare som möter personer där det finns en känd eller misstänkt historia av hedersrelaterat våld. För att gå utbildningen behöver du ha grundkunskap om hedersrelaterat våld och dess problematik, då denna utbildning inte kommer att ha någon introduktion kring det.

PATRIARK är en guide som består av tre delar och omfattar 15 faktorer. Den första delen täcker fem riskfaktorer beträffande mönstret i det hedersrelaterade våldet. Den andra delen kartlägger gärningspersonen/personernas psykosociala status (fem riskfaktorer) och den tredje delen fokuserar på fem sårbarhetsfaktorer och bakgrund hos offret eller offren. Det finns möjlighet att komplettera med andra överväganden som bedömaren anser är viktiga.

När all information har samlats in och värderats bedöms:

  • risk för allvarligt våld
  • akut risk för hedersrelaterat våld
  • sannolika offer
  • andra risker

Vid utbildningstillfället kommer du som deltagare att ta del av manual och arbetsbladet kopplat till riskbedömningsinstrumentet.

Målgrupp

Behandlare/handläggare/socialsekreterare som arbetar inom socialtjänsten eller kvinnojour i Jönköping län.

Datum och plats

30 augusti kl. 09.00 – 16.00 på Elite Stora hotellet i Jönköping.

Deltagarantal

Det finns totalt 50 utbildningsplatser. Om utbildningen blir fulltecknad förbehåller sig Länsstyrelsen rätten att fördela platserna med jämn spridning i länets kommuner/kvinnojourer.

Anmälan

Anmälan till utbildningen kommer att öppnas måndagen den 2 maj. Sista anmälningsdag är 19 augusti.

VAR:
Elite Stora Hotell, Jönköping
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 aug 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 15 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 19 augusti klockan 13.25.


Kontakt