06- 31 sep dec klocka 00.00 - 17.00

Rådgivning om natur- och kulturvärden på din gård

Ängs- och betesmarker är några av de mest artrika miljöer som finns och de är helt beroende av att vi fortsätter att bruka dem genom bete och slåtter. Vill du ha råd och tips på hur du kan bevara och förmera den biologiska mångfalden och rikedomen av växter, djur och insekter i dina marker?

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning hemma på din gård där innehållet anpassas efter dina behov. Målet är att öka odlingslandskapets variationsrikedom, synliggöra natur- och kulturmiljöer och ge ökad kunskap om landskapets bevarande. Ett rådgivningsbesök kan till exempel handla om skötsel, röjning eller restaurering av marker samt möjligheten att söka olika ersättningar. Vår rådgivning riktar sig till dig som är lantbrukare, markägare med jordbruksmark eller dig som på annat sätt deltar i skötseln av odlingslandskapet.

Vi erbjuder även kurser och fältvandringar för att främja den biologiska mångfalden och ett öppet kulturlandskap.

Välkommen att anmäla intresse nedan så kontaktar vi dig. Det går även bra att kontakta oss via telefon eller e-post om du vill veta mer!


Var:
Lämplig tid för rådgivning bokas i samspråk med intresserad.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
31 dec 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.Jag vill gärna ta del av Länsstyrelsens digitala utskick med olika kurser och event!
Jag vill gärna ta del av Länsstyrelsens digitala utskick med olika kurser och event!

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping