06- 23 apr jun klocka 00.00 - 17.00

Rådgivning om natur- och kulturvärden på din gård

Ängs- och betesmarker är några av de mest artrika miljöer som finns och de är helt beroende av att vi fortsätter att bruka dem genom bete och slåtter. Vill du ha råd och tips på hur du kan bevara och förmera den biologiska mångfalden och rikedomen av växter, djur och insekter i dina marker?

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning hemma på din gård där innehållet anpassas efter dina behov. Målet är att öka odlingslandskapets variationsrikedom, synliggöra natur- och kulturmiljöer och ge ökad kunskap om landskapets bevarande. Ett rådgivningsbesök kan till exempel handla om skötsel, röjning eller restaurering av marker samt möjligheten att söka olika ersättningar. Vår rådgivning riktar sig till dig som är lantbrukare, markägare med jordbruksmark eller dig som på annat sätt deltar i skötseln av odlingslandskapet.

Vi erbjuder även kurser och fältvandringar för att främja den biologiska mångfalden och ett öppet kulturlandskap.

Välkommen att anmäla intresse nedan så kontaktar vi dig. Det går även bra att kontakta oss via telefon eller e-post om du vill veta mer!


VAR:
Lämplig tid för rådgivning bokas i samspråk med intresserad.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
23 jun 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.Kontakt

Djur

Varg i Jönköpings län

Varg väcker ofta många frågor. Här finns samlad information för dig som vill veta mer.

Enkätundersökning - Fisk och fiske i Vättern

Länsstyrelserna runt Vättern behöver din hjälp. Vi vill veta hur du ser på förvaltningen av fisk och fiske samt din kunskap om Vättern. Enkäten tar ungefär 2 minuter att fylla i.

SAM Internet 2022

Du som har lämnat in en ansökan kan göra vissa ändringar i den fram till den 15 juni. På Jordbruksverkets webbplats finns mer information.

Om oss

Vem ska få länets Klimatpris 2022

Hjälp oss att hitta de bästa initiativen. Du kan nominera företag, föreningar eller personer, som har gjort en extra insats inom energi- och klimatområdet.

Illustration med svensk flagga och röd husgavel mot blå himmel.

Informationsverige.se

Länsstyrelsernas webbplats med samhällsinformation för dig som är ny i Sverige. Webbplatsen är översatt till flera språk.

Om oss

Upphandling av djurhem för hund och katt

Länsstyrelsens befintliga avtal om djurhem har löpt ut och ska därför på nytt upphandlas gällande hästar, katter, hundar samt små sällskapsdjur.