Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

05 maj 2022 klocka 13.30 - 15.00

Information om Mentor i vålds-prevention och Agera tillsammans

Sittande ungdom med converseskor

Är din skola intresserade av att starta upp våldsförebyggande arbete? Vi erbjuder ett informationstillfälle kring metoderna MVP och Agera tillsammans.

Är din skola intresserade av att starta upp ett våldsförebyggande arbete?
Länsstyrelsen Jönköpings län och Regionen Jönköpings län bjuder in till ett digitalt informationsmöte där vi berättar om det samverkansprojekt vi startat kring att stötta länets grund- och gymnasieskolor att komma igång med ett systematiskt och långsiktigt våldsförebyggande arbete riktat till barn och unga.

Om Samverkansprojektet MVP och AT

Samverkansprojektet som Länsstyrelsen och Regionen inlett utgår ifrån ett regionalt licensavtal för de våldsförebyggande metoderna Mentorer i våldsprevention (MVP) och Agera tillsammans (AT). MVP vänder sig till högstadie- och gymnasieskolan medan AT vänder sig till mellanstadiet. Länsstyrelsen och Regionen bekostar licensavgiften för samtliga skolor i länet under projekttiden som pågår under 2022 – 2024 samt erbjuder skolledning och skolpersonal stöd och utbildning i att implementera ett långsiktigt våldsförebyggande arbete med utgångspunkt i dessa metoder.

Målgrupp

Informationsmötet vänder sig till dig som rektor, strateg eller elevhälsopersonal som är intresserad av att veta mer kring metoderna MVP och AT, och vad som krävs av din skola för att kunna komma igång med ett långsiktigt och systematiskt arbete med våldsprevention.

Övrig info

Informationsmötet kommer att genomföras via Zoom, möteslänk skickas ut dagen innan.

VAR:
Digitalt via zoom
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Kontakt