16 maj 2022 klocka 10.00 - 16.30

Offentlig upphandling som kraftfullt verktyg för hållbar utveckling

Bild på en hög med mynt, med en klocka i bakgrunden

Den offentliga upphandlingen omsätter totalt närmare 800 miljarder kronor årligen. Samtidigt som enorma resurser är i omlopp, medför kommuners och regioners upphandlingar utsläpp av omkring 18 miljoner ton koldioxidekvivalenter om året. Det är mer utsläpp än vad alla inrikestransporter medför under ett år.

Regeringen storsatsar under 2022 på att stärka och utveckla den offentliga upphandlingen så att den främjar klimatomställningen och omställningen till en cirkulär ekonomi. Det finns stora möjligheter att använda offentlig upphandling som ett verktyg i omställningen.

Många kommuner i länet och Region Jönköpings län har nu implementerat skrivelser om hållbar utveckling och Agenda 2030 i sina verksamhetsmål, visioner och planer- men hur gör vi alla dessa vackra ord till verklighet? Upphandling är ett av kommunens och regionens kraftfullaste verktyg för att gå från ord till handling!

För att stödja aktörerna i länet att ta nästa steg inom hållbar upphandling bjuder Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län in till temadag om hållbar upphandling: ”Offentlig upphandling som kraftfullt verktyg för hållbar utveckling”.

Temadagen genomförs som en del av åtgärdspogram Minskad klimatpåverkan 2021-2025 (åtgärd 12 och 13) som kommuner, Region Jönköpings län och Länsstyrelsen har antagit.

Minskad Klimatpåverkan 2021-2025

Upplägg för dagen

Förmiddagen (del 1) riktar sig till politiker och beslutsfattare, upphandlare och miljö- och hållbarhetsstrateger och är digital. För de som ska delta på eftermiddagen (del 2) finns det möjlighet att sitta i Länsstyrelsens lokaler för att se del 1.

Eftermiddagen (del 2) riktar sig till upphandlare och miljö- och hållbarhetsstrateger. Detta är en workshop som är en fysisk träff i Länsstyrelsens lokaler (kursgården).

Vi bjuder anmälda deltagare till eftermiddagen (del 2) på lunch.

Del 1: Webinarie - offentlig upphandling som kraftfullt verktyg för hållbar utveckling

Föreläsare som deltar kommer från bland annat Upphandlingsmyndigheten, SKR och nationella kansliet för hållbar upphandling.

MÅLGRUPP: Politiker, förvaltningschefer och andra beslutsfattare. Webbinariet är även aktuellt som omvärldsbevakning för upphandlare samt miljö- och hållbarhetsstrateger.

TID: Klockan 10.00 och 12.00.

VAR: Digitalt möte via zoom. Länk skickas till anmälda deltagare.

KOSTNAD: Kostnadsfritt

Program för del 1

 • Inledning och välkomna – Maria Cannerborg (Region Jönköpings län), Jesper Agrelius (Länsstyrelsen).

 • Upphandling – en strategisk fråga för hållbar utveckling, Andreas Hagnell, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

 • Vilket stöd kan Upphandlingsmyndigheten ge kommuner och regioner? Lisa Sennström, Upphandlingsmyndigheten.

 • Hur gör vi för att varje krona ska ge effekt i hållbarhetsarbetet? Diego Cattolica, Regionernas nationella kansli hållbar upphandling.

 • Upphandling som väg till hållbar utveckling – regionalt fokus Jönköping län. Mariana Morosanu, Region Jönköpings län.

Del 2: Workshop - upphandling och strategiska inköp

Föreläsare som deltar kommer från bland annat Upphandlingsmyndigheten, Adda, Trio world och Region Jönköpings län. Mer detaljerat program publiceras inom kort.

Länsstyrelsen bjuder på lunch.

Program för del 2

 • Inledning och sammanhanget med dagen

 • Mini-intervjuer med några av länets kommuner – erfarenheter från upphandling av mer hållbara transporter, Energikontor Norra Småland tillsammans med några av länets kommuner.

 • Presentation och workshop: Miljöspendanalys Jens Johansson, Upphandlingsmyndigheten.
 • Presentation och workshop: Tips och verktyg för hållbar klimatsmart upphandling – Caroline Tottie och Lena Wettergren, Adda Inköpscentral (fd. SKL Kommentus).
 • Presentation och workshop: Cirkulärt flöde av skyddskläder i återvunnet material producerat i Sverige, en helhetslösning. Anna Carlson, Trioworld.

 • Avslut och summering

MÅLGRUPP: Upphandlare och miljö- och hållbarhetsstrateger i kommun, kommunala bolag och Region Jönköpings län.

TID: Lunch klockan 12.00 - 13.00. Seminarium och workshop klockan 13.00 – 16:30 i Länsstyrelsens lokaler.

VAR:
Fysisk träff i Länsstyrelsen i Jönköpings läns lokaler.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 12 maj klockan 23:59.

Kontakt