Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

24 mar 2022 klocka 09.30 - 12.00

Täckdikning

Täckdikning är grunden i att odla med jämn och hög skörd och leder samtidigt till minskad utlakning av näringsämnen.

På denna digitala kurs föreläser:

– Jon Wessling från Hushållningssällskapet, sakkunnig på vattenfrågor och dränering

– Line Strand från Hushållningssällskapet, växtodlingsrådgivare och specialist på växtnäring .

De tar upp:

  • dimensionering,
  • maskinval, filter, kostnader, underhåll,
  • känsliga delar i ett dräneringssystem samt
  • rättigheter och skyldigheter.

Länsstyrelsens samordnare för klimatanpassning berättar om vad vi kan förvänta oss av vatten i ett framtida klimat. Hanläggare från Landsbygdsutvecklingsenheten berättar om hur du söker stöd för täckdikning.

Här kan du läsa mer om stödet:

Utlysning av stöd för täckdikning | Länsstyrelsen Jönköping (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

VAR:
Kursen är digital
KOSTNAD:
Kursen är kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
23 mar 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.


Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping