Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

06 maj 2022 klocka 08.30 - 12.00

Seminarie våld i nära relationer - missbruk/beroende

Orange bild med vatten som sprutar som en fontän

Erbjudande om seminarie kring ämnet våldsutsatta kvinnor med beroende eller missbruksproblematik med föreläsningar och samtal kring området.

Länsstyrelsen och Kommunal utveckling vill bjuda in till semniarie kring kvinnor i missbruk eller beroende - våldsutsatthet Syftet är att få upp frågan på agendan och diskutera vilka fortsatta behov som finns inom området gällande kompetensutveckling och samverkansfrågor. Tanken är att vi ska kunna erbjuda fler tillfällen framöver för att ge länets aktörer fördjupad kunskap och kompetens inom området.

Innehåll

  • Inledning med lägesrapport Jönköpings län
  • Vem ser oss – en studie om kvinnor i missbrukar och deras erfarenheter av våld i nära relation, Johanna L Eriksson, Länsstyrelsen Västmanland
  • Föreläsning kring målgruppens förutsättningar och vikten av kunskap och förståelse, Agneta Semb, Olivia öppenvårdsmottagning (Västerås)
  • Samtal kring behov i länets verksamheter – hinder och möjligheter

Målgrupp

Personal och chefer inom kommuner, Region Jönköping, rättsväsendet och civilsamhälleorganisationer eller andra aktörer inom vålds- och missbruksområdet samt politiker

Arrangörer

Länsstyrelsen i Jönköping och Kommunal utveckling

VAR:
Digitalt via zoom
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
02 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 2 maj klockan 23.00.

Kontakt