Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

02 mar 2022 klocka 08.30 - 09.30

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald – vilken roll kan företag spela?

Bild med lila blomma och fjärilar

Välkommen till en träff om hur företag kan arbeta för att stärka ekosystemtjänster och biologisk mångfald i praktiken!

Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Det handlar om produkter som mat och bränsle samt tjänster som vattenrening, klimatreglering och pollinering. Även på exploaterade marker finns stora möjligheter för företag att gynna den biologiska mångfalden och stärka viktiga ekosystemtjänster och en grön infrastruktur i landskapet.

Under webbinariet kommer du att få:

  • Kunskap om vad ekosystemtjänster är och varför det är viktigt.
  • Förståelse för vilken roll företag har i detta och hur man som företag kan bidra.
  • Insikt om hur Länsstyrelsen kan stötta och vilka bidrag som finns att söka.
  • Ett konkret exempel från Atteviks hur de har arbetat med ekosystemtjänster och vilka åtgärder de har genomfört.

Webbinariet är ett samarbete mellan CSR Småland och Länsstyrelsen.

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 mar 2022

Kontakt