Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

20- 21 apr 2022 klocka 00.00 - 00.00

Konferens Hedersrelaterat våld och förtryck för socialtjänsten

Händer

Konferens för dig som arbetar på Socialtjänsten med myndighetsutövning gällande barn och unga, där vi varvar föreläsning med diskussioner. Målsättningen med dagen är att deltagarna ska få en kunskapshöjning både teoretiskt och praktiskt genom föreläsning, gruppdiskussioner kring case och erfarenhetsutbyte, samt att få en större förståelse för begreppet heder.

Målgrupp för utbildningen

Du som arbetar på Socialtjänsten med myndighetsutövning och möter barn och unga som lever med hedersrelaterat våld och förtryck. Deltagarna ska arbeta i Jönköpings län.

Innehåll

Föreläsare Per Brinkemo, Devin Rexvid samt representant från UD är med oss dessa dagar och pratar om hedersrelaterat våld och förtryck utifrån olika teman och områden som exempelvis klansamhället och grunden till hedersrelaterat våld och förtryck, pojkars utsatthet, samt samverkan. Dagen varvas med gruppdiskussioner där deltagarna får möjlighet att prata kring case och ett erfarenhetsutbyte.

Datum och tid

Onsdagen den 20 april 09.00 – 16.00 samt Torsdagen den 21 april 09.00 – 12.00. Fika och registrering från 08.30 båda dagarna.

Covid 19

Konferensen kommer att genomföras fysiskt men kan komma ställas om till digitalt med anledning av Covid 19. Detta kommer då att meddelas i god tid. Vid fysiskt genomförande kommer inte digital sändning att erbjudas.

Arrangörer

Länsstyrelsen Jönköping, Kommunal utveckling Jönköping och Barnahus i Jönköpings län

VAR:
Kungsporten, Kungsängsvägen 25, Huskvarna
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
06 apr 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 6 april klockan 23.30.

Kontakt