Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

18 mar 2022 klocka 09.00 - 12.00

Träff 1 - Social hållbarhet inom fysisk planering

Kunskapsgrund, lagstiftning och hur vi kan arbeta med social hållbarhet i planeringen

Under våren 2022 anordnar Länsstyrelsen två kunskapshöjande träffar med fokus på social hållbarhet ur ett planeringsperspektiv. Träffarna är en del av Länsstyrelsens arbete för att öka kunskapen kring hur social hållbarhet kan implementeras i den fysiska planeringen i länet.

Träffarna riktar sig i förta hand till planerare men även hållbarhetsstrateger eller motsvarande funktion.

Första träffen kommer att genomföras digitalt via Skype. Temat för träffen är kunskapsgrund, lagstiftning och hur vi kan arbeta med social hållbarhet i planeringen.

Träff nummer två kommer att genomföras senare under våren. Temat för denna träff kommer vara goda exempel med planering från andra delar av landet där den sociala hållbarheten har stått i fokus eller implementerats på ett inspirerande sätt.

En Skype-länk till mötet kommer att skickas ut några dagar innan träffen.

Varmt välkommen att delta!

VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 mar 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 14 mars klockan 16.00.

Kontakt