30 nov 2021 klocka 09.00 - 12.00

Vindkraftens påverkan på människors intressen

Kronan på Länsstyrelsens vapensköld

Välkommen till träff med tema Vindkraftens påverkan på människors intressen inom projektet Kraftsamling Vindkraft i Jönköpings län.

Temat den här träffen utgår från en ny syntesrapport inom forskningsprogrammet Vindval med titeln ”Vindkraftens påverkan på människors intressen”. Föredrag inom ämnesområdena Landskap och planering, Sociala konsekvenser samt Samhällsnytta och ekonomi varvas med diskussion och frågestund för respektive område. Författarna till syntesrapporten deltar och kan svara på frågor.

Digital träff

Seminariet sker digitalt via Zoom. Länk skickas ut dagen innan träffen till alla som anmält sig.

Program

Landskap och planering, Sociala konsekvenser och förankring

  • Föredrag av Tom Mels och Karin Hammarlund
  • Diskussion
  • Frågestund - Karin Hammarlund.

Samhällsnytta och ekonomi

  • Föredrag av Hans Westlund
  • Diskussion
  • Frågestund – Hans Westlund

Summering och avslutning

Målgrupp

Miljöinspektörer, planerare och strateger på kommuner, politiker i länet samt Länsstyrelsen.

Anmälan

Du anmäler dig till träffen på Energikontor Norra Smålands webbplats. Anmäl dig senast 26 november.

Anmälan till träff - Vindkraftens påverkan på människors intressen Länk till annan webbplats.

Om projektet Kraftsamling Vindkraft

Syftet med projektet är att främja en hållbar utbyggnad av vindkraft genom att stärka förutsättningarna för god fysisk planering av vindkraft samt verka för en tydlig, effektiv och transparent tillståndsprocess i länet.

Läs mer om projektet Kraftsamling Vindkraft här. Länk till annan webbplats.

VAR:
Digital träff via Zoom - länk skickas ut till anmälda deltagare.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt