Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

01- 02 dec 2021 klocka 09.00 - 15.00

Nationell samling: Internationella funktionshindersdagen 2021

Kronan på Länsstyrelsens vapensköld mot en blå blåbakgrund

Sveriges länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet uppmärksammar Internationella funktionshinderdagen 2021 genom att för andra året i rad bjuda in till en nationell samling.

I år sker samlingen digitalt den 1 – 2 december. Under dessa två dagar kommer vi fördjupa oss i hur funktionshinderspolitiken kan implementeras och stärkas i kommunalt och regionalt arbete. Ledande experter kommer att göra nedslag i flertalet verksamhetsspecifika områden för att ta oss närmare full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Målgrupp

Nationell samling riktar sig till dig som är anställd eller politiker i kommun och region. Representanter från civilsamhället är också varmt välkomna.

Fem fokusområden

Dagarna innehåller fem fokusområden:

  • Ledning och styrning av funktionshinderspolitiken
  • Demokrati och inflytande
  • Effekter och lärdomar av pandemin hos personer med funktionsnedsättning
  • Upphandling som verktyg för tillgänglighet och universell utformning
  • Funktionshinderspolitik och integration

Ta del av dagarna i sin helhet eller endast de fokusområden du är intresserad av.

Program

Inledning

8.30-9.00. Öppningssamtal – internationella funktionshindersdagen 2021: Vad bör vi fira och vart vill vi komma framöver? Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet. Daniel Gustafsson, länsråd, Länsstyrelsen Västernorrland. Anna Thomsson, handläggare, Sveriges kommuner och regioner. Diana Chafik, projektledare, Funktionsrätt Sverige.

9.00-9.15. Möjligheter till stöd i kommunalt och regionalt arbete från Länsstyrelserna och Myndigheten för delaktighet. Jessica Dahlbäck, utredare, Myndigheten för delaktighet. Linnéa Björk, utvecklare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Erik Lindqvist, utvecklare, Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

9.15-9.25 Paus.

9.25-9.45. Läget i funktionshinderspolitiken – dåtid, nutid och framtid gällande levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Karl-Oskar Öhman, utredare, Myndigheten för delaktighet.

9.45-10.00. Ny nationell strategi för uppföljning av funktionshinderspolitiken.
Tobias Lundin Gerdås, statssekreterare, Socialdepartementet.

Ledning och styrning av funktionshinderspolitiken

10.00-10.05. Välkommen till fokusområde ”Ledning och styrning av funktionshinderspolitiken”.

10.05-10.35. FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hans von Axelson, utredare, Myndigheten för delaktighet.

10.35-10.45 Paus.

10.45-11.05. Funktionshinderspolitiken och Agenda 2030. Arvid Lindén, utredare, Myndigheten för delaktighet.

11.05-11.30. Att få med dialog och funktionshindersperspektiv i genomförandet av Agenda 2030. Charlotte G Brynielsson, hållbarhetschef, Kalmar kommun.

11.30-13.00. Lunchpaus.

13.00-13.50. Metodstöd för horisontella perspektiv. Magnus Jacobson, Sveriges kommuner och regioner.

13.50-14.05. Paus.

14.05-14.20. Myndigheten för delaktighets metodstöd för strategi. Pedro Landfors, utredare, Myndigheten för delaktighet.

14.20-14.40. En ny styrning av det kommunala tillgänglighetsarbetet. Anna Granlund, enhetschef, Melleruds kommun. Annette Karlsson, före detta sektorschef, Melleruds kommun.

14.40-15.00. Jönköpings kommun – vinnare av EU:s Access City Award 2021.
Kristine Andreassen, hållbarhetsstrateg med inriktning funktionsrätt, Jönköpings kommun.

15.00-15.15. Avslutning. Ledning och styrning av funktionshinderspolitiken.

Demokrati och inflytande

8.30-8.40. Välkommen till fokusområde ”Demokrati och inflytande”.

8.40-8.55. Myndigheten för delaktighets metodstöd för dialog
Pedro Landfors, utredare, Myndigheten för delaktighet.

8.55-9.15. Mitt val: studiecirklar för demokratisk delaktighet. Kjell Stjernholm, samordnare, Studieförbundet Vuxenskolan.

9.15-9.30. Paus.

9.30-9.50. Utmaningar och möjligheter till demokratisk delaktighet – kartläggning genom workshops hos Funktionsrätt Göteborg. Pia Emanuelsson, ombudsman, Funktionsrätt Göteborg.

9.50-10.00. Avslutning demokrati och inflytande.

10.00-10.10. Paus

Effekter och lärdomar av pandemin hos personer med funktionsnedsättning

10.10-10.15. Välkommen till fokusområde ”Effekter och lärdomar av pandemin hos personer med funktionsnedsättning”.

10.15-10.55. Coronapandemins påverkan - resultat från MFD:s uppföljning av pandemins konsekvenser för personer med funktionsnedsättning
Therese Arnewing, utredare, Myndigheten för delaktighet.

10.55-11.10. Paus.

11.10-11.30. Pandemins effekter hos personer med funktionsnedsättning: vilka lärdomar tar vi med oss? Nicklas Mårtensson, generalsekreterare, Funktionsrätt Sverige.

11.30-12.40 Lunchpaus

Upphandling som verktyg för tillgänglighet och universell utformning

12.40-12.45. Välkommen till fokusområde ”Upphandling som verktyg för tillgänglighet och universell utformning”.

12.45-13.30. Upphandling som verktyg för att skapa tillgänglighet – vilka krav gäller enligt LOU och hur kan vi leva upp till dessa? Ellionor Triay Strömvall, ansvarig social hållbarhet, Upphandlingsmyndigheten. Lena Ceesay, kommunikatör, Upphandlingsmyndigheten.

13.30-13.45. Paus.

13.45-14.10. Upphandling för ökad delaktighet – exempel på innovationsupphandling med medborgardialog som utgångspunkt. Carina Norman, verksamhetsutvecklare, Skellefteå kommun. Madelene Wigenstam, chef för utvecklingsenhet, Skellefteå kommun.

Funktionshinderpolitik

14.10-14.15. Välkommen till fokusområde ”Funktionshinderspolitik och integration”.

14.15-14.45. Välkommen vem du än är - migranter, funktionshinder och integration
Jamie Bolling, director, Independent Living Institute.

14.45-14.55. Paus.

14.55-15.20. Funkibator - funktionsnedsättning, innovation och integration
Fia Sjöstrand, verksamhetsledare, Nätverket SIP.

15.20-15.30. Avslutning.

VAR:
Konferensen kommer att genomföras digitalt. Länk och praktisk information kommer att skickas ut i god tid till dig som anmält dig.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
29 nov 2021

Kontakt

Linnéa Björk
E-post linnea.bjork@lansstyrelsen.se

Erik Lindqvist
E-post: erik.o.lindqvist@lansstyrelsen.se

Kontakt