Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

01 dec 2021 klocka 08.30 - 14.30

Hur kan föräldraskapsstöd bidra till jämlikhet i hälsa?

Ett barn i gummistövlar står gömd bakom ett färgglatt paraply i regnet.

Foto: Mostphotos

Den 1 december 2021 arrangeras årets nationella konferens om föräldraskapsstöd. Konferensen ska bidra till kunskapspåfyllning, inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte för yrkesverksamma och beslutsfattare som möter föräldrar med barn i skolåldern. 

Temat för konferensen är "Hur kan föräldraskapsstöd bidra till jämlikhet i hälsa?" Konferensen är kostnadsfri och kommer att genomföras digitalt.

Under eftermiddagen bjuds du in till regionala rum med mindre grupper där du får möjlighet att byta lokala erfarenheter och lärdomar utifrån konferensens tema.

Konferensen arrangeras av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) tillsammans med Länsstyrelserna, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Program och anmälan hittar du på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds webbplats.

Program och anmälan Länk till annan webbplats.

Regional eftermiddag

Eftermiddagens regionala program är en samverkan mellan länsstyrelserna Gotland, Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Blekinge och Halland.

13.15-13.25 - Inledning av Länsstyrelsen

13.25-13.45 - Presentation av nätverket Föräldrar Emellan

Anette Svensson, utvecklare inom enheten Utveckling & social hållbarhet i Kungsbacka, samordnar Föräldrar Emellan som är ett nätverk för kunskap och inspiration. Föräldraskapet handlar om glädje och stolthet men ibland också om otillräcklighet och osäkerhet. Föräldrar Emellan skapar mötesplatser där föräldrar erbjuds möjlighet att reflektera över föräldrarollen, få kunskap och inspiration. Ökad trygghet i föräldrarollen ger förutsättningar för tryggare barn och unga.

13.45-14.25 - Erfarenhetsutbyte i diskussionsgrupper utifrån konferensens tema Hur kan föräldraskapsstöd bidra till jämlikhet i hälsa?

14.25-14.30 - Länsstyrelsen avslutar dagen

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 nov 2021

Kontakt