Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

17 nov 2021 klocka 13.00 - 15.00

Analysseminarium inom Forum för social hållbarhet i Jönköpings län

Barn med olika bakgrund som står på rad

Vill du arbeta med att göra Jönköpings län socialt hållbart? Då är du välkommen till Forum för social hållbarhets första analysseminarium.

Nu är arbetet igång i Forum för social hållbarhet och den 17 november bjuder vi in till ett första analysseminarium. Under seminariet får du veta mer om analysgruppens arbete och vi presenterar ett första förslag på vilka samhällsutmaningar som Forum för social hållbarhet kan jobba med. Efter seminariet kan du anmäla ditt intresse för fortsatt arbete eller engagemang i analysgruppen.

Seminariet riktar sig till dig som arbetar med frågor inom social hållbarhet och/eller arbetsmarknad och kompetensförsörjning, brottsförebyggande arbete, folkhälsa eller samhällsplanering. Du arbetar som strateg, analytiker, samordnare, utvecklare/utvecklingsledare eller liknande inom dessa områden. Du jobbar i offentlig, privat eller idéburen sektor.

Samhällsutmaningarna som presenteras under mötet den 17 november har tagits fram av representanterna i det Enande mötet. Den 28 oktober träffades det enande mötet för första gången och mötet består av representanter från alla länets tretton kommuner, Region Jönköpings län, Kommunal utveckling, Jönköping University, Polisen, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen. Inom kort kommer även civila samhället att vara representerat i det enande mötet.

Om Forum för social hållbarhet och det enande mötet

Arbetet i det enande mötet ska leda fram till ökad regional samverkan inom sociala hållbarhetsfrågor i länet. Aktörerna enas om några prioriterade samhällsutmaningar under en viss tid.

Läs mer om Forum för social hållbarhet

VAR:
Digitalt - länk till seminariet skickas ut till anmälda deltagare 16 november 2021.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt