10 nov 2021 klocka 15.00 - 16.30

Inställt seminarium: Arbetets mening och synen på samhället

Bild på föreläsare David med orange bakgrund

Seminariet är tyvärr inställt. Vi planerar att genomföra det i digital form den 25 januari 2022. Håll utkik efter mer info!

Rund cirkel i blått med texten "vår demokrati, värd att värna om varje dag"

Välkommen till ett seminarium om kopplingen mellan ett meningsfullt arbete och tilliten till det demokratiska samhället. Seminariet arrangeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län och Arbetsförmedlingen inom ramen för Demokrativeckan.

Vad vi gör på jobbet avgör till stor del vad vi gör i våra liv. För många ger arbetet möjlighet till personlig utveckling, gemenskap och en känsla av sammanhang. Men var tredje arbetande i Sverige uppger att jobbet, bortsett från lönen, inte gör deras liv bättre. Hur påverkas man av att inte få komma till sin rätt i sitt arbete? Har det någon bäring på hur man ser på samhället? Dessa frågor diskuterar David Eklind Kloo med utgångspunkt i ett flertal intervjuer och en enkät med drygt 2000 svarande.

David Eklind Kloo är författare till boken Arbetets mening - vad vi gör på jobbet och vad jobbet gör med oss. Han har också skrivit rapporten ”Hur har du det på jobbet?”, som bygger på en stor enkätundersökning om hur människor upplever sitt arbete och hur de ser på samhället. David har en gedigen facklig bakgrund.

Efter föreläsningen samtalar företrädare för Arbetsförmedlingen, fackförbund och det lokala näringslivet om föreläsningens slutsatser och vad vi kan göra i Jönköpings län för att alla ska känna att deras jobb är meningsfullt.

Samtalsledare är Johanna Buchalle, arbetsförmedlingschef i Jönköpings län. I samtalet deltar Gregory Golding (Arbetsförmedlingen), Agnesa Selmani (gruppchef IKEA Torsvik och årets unga ledande kvinna 2020), Annelie Borgström (ombudsman IF Metall avdelningen Västbo-Östbo) och Frida Boklund (regionchef Företagarna Gotland, Småland och Östergötland).

Vi bjuder på kaffe och kaka.

Målgrupp

Seminariet riktar sig i första hand till dig som är chef eller ledare inom näringslivet, jobbar på kommun eller region med arbetsmarknadsfrågor, är förtroendevald inom kommun eller region eller är aktiv i civilsamhället kring frågor om arbetsliv eller demokrati.

VAR:
Östbosalen (sal Hc 218) på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
05 nov 2021

Anmäl dig

Kontakt