Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

18 okt 2021 klocka 09.00 - 12.00

Framtidens jordbruk

Ett förändrat klimat och behovet av en ökad självförsörjningsgrad sätter fokus på frågor om tillgång på jordbruksmark, val av drivmedel och vilka livsmedel vi ska producera framöver. Seminariet tar sin utgångspunkt i var vi står idag och presenterar möjliga lösningar för att skapa ”framtidens jordbruk”, bland annat genom att visa upp goda exempel från odlare i länet.

Fossiloberoende jordbruk

Vilka åtgärder behövs för att främja övergången till ett konkurrenskraftigt och fossiloberoende jordbruk?
Landshövding Helena Jonsson berättar om de viktigaste resultaten i utredningen ”Fossiloberoende jordbruk”. En utredning som hon lett på uppdrag av regeringen och som presenterades under sommaren 2021.

Jordbruksmarkens värde

Har vi gott om jordbruksmark – eller egentligen brist?
Temat behandlar jordbruksmarkens betydelse för livsmedelsförsörjningen och vikten av hänsyn till brukningsvärd mark vid samhällsplanering.

Under den här delen av seminariet medverkar Jennie Bengtsson, landsbygdsutvecklare och Clara Gyllström, samhällsplanerare från Länsstyrelsen, Harald Svensson tidigare chefsekonom på Jordbruksverket och ledamot i KSLA samt ordföranden i stadsbyggnadsnämnden i Jönköping, Anders Samuelsson (C).

Framtidens livsmedel

Vad kan vi odla mer av i Sverige nu och i framtiden? Regionala och nationella exempel uppmärksammas. Vad kan vi odla mer av i Sverige nu och i framtiden? Regionala och nationella exempel uppmärksammas

Efter de olika passen ges utrymme för frågor och diskussion. Seminariet riktar sig till beslutsfattare, politiker, tjänstepersoner, lantbrukare, intresseorganisationer och allmänheten.

Fullständigt program med inbjudan och schema för seminariet Pdf, 291.1 kB.

Arrangör

Seminariet anordnas inom ramen för den regionala livsmedelsstrategin som ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och LRF samt med stöd från Biosfärområde Östra Vätterbranterna.

En del av Klimatveckan

Aktiviteten är en del av länets klimatvecka som pågår 18 - 24 oktober i hela Jönköpings län.

Klimatveckan 2021 Länk till annan webbplats.

VAR:
Digitalt seminarium
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt