Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

25 nov 2021 klocka 13.30 - 15.15

Vem har sagt något om kärlek - om hedersrelaterat våld och förtryck

Bild på Elaf Ali föreläsare i halvkroppsformat stående till höger i bild

Under en vecka fri från våld föreläser Elaf Ali om att bryta sig fri från hedersförtryck. Ett tillfälle att få mer kunskap om ämnet och samtala kring hur vi på ett bättre sätt kan bemöta barn och unga som lever i hederskontext.

Vem har sagt något om kärlek? Så lyder titeln för den bok Elaf Ali skrivit om sin uppväxt i en sydsvensk småstad inom en familj präglad av hederskultur, där hennes frihet begränsades och där hon som ung kvinna inte tilläts följa sina drömmar och ambitioner. En verklighet, som för Elaf präglades av rädslan att tvingas acceptera att hennes möjligheter inte var densamma som för hennes bröders. Elafs historia är tyvärr inte unik, då det finns hundratusentals barn, unga och vuxna som lever under hedersförtryck i Sverige.

Länsstyrelsen Jönköpings län och Region Jönköpings län bjuder den som är yrkesverksam inom skola, socialtjänst, fritid till en föreläsning som handlar om hur det vardagliga hedersförtrycket kan se ut för den som växer upp i en sådan familjestruktur.

Föreläsningen avslutas med ett panelsamtal där representanter från olika verksamheter som möter barn och unga, diskuterar hur de i sina verksamheter och genom samverkan kan arbeta för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Elaf Ali är journalist, författare, moderator samt föreläsare, och har bland annat varit programledare på SVT Nyheter och samt deltagit i nyhetspanelen på Nyhetsmorgon TV4. Hon är specialiserad inom ämnen så som hedersrelaterat våld och förtryck, integration, jämställdhet och demokrati, och hon har det senaste året synts och hörts i såväl radio som olika TV-kanaler med anledning av sin nyutkomna bok.

Målgrupp
Personal inom socialtjänst, skola och fritid inom Jönköpings läns kommuner samt personal inom verksamheter som arbetar med barn och unga. För övriga intresserade av föreläsning med Elaf Ali kommer en kvällsföreläsning på Spira att genomföras.

Länk till kvällsföreläsning Länk till annan webbplats.

VAR:
Kulturhuset Spira, Jönköping
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 nov 2021

Anmälan för dig som jobbar inom socialtjänsten

Anmälan för dig som jobbar inom skola, fritid och verksamheter som jobbar med barn och unga

Kontakt