Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

07- 08 feb 2022 klocka 00.00 - 00.00

Utbildning - samtal för frihet

Svartvit bild vattendroppar som droppar ned på en vattenyta och ger ringar på vattnet

Under våren 2022 kommer yrkesverksamma i Jönköpings län erbjudas utbildning kring samtal med våldsutsatta i nära relation.

Denna utbildning kommer att utgå från behandlingstrappan ”Samtal om frihet”. Platserna till denna utbildning kommer att fördelas bland yrkesverksamma i Jönköpings län därav ingen möjlighet för andra verksamheter att anmäla sig.

Tid

7-8 februari och 3 mars - heldagar

Utbildare

Dan Rosenqvist, Maria Ericson och Torbjörn Bergland, ATV Jönköpings län

Utbildnings innehåll

Utbildningen består av tre heldagar och riktar sig till behandlare/handläggare som möter personer som varit utsatta för våld i nära relation. Stabiliseringsbehandlingen består av ett antal trappsteg som hjälper behandlaren att skapa en flexibel och individuellt anpassad behandling. Modulerna bygger på motiverande samtal, KBT, mindfulnessbaserade terapiformer och traumateori. Behandlingen riktar sig till personer som tagit sig ur våldet (ej pågående våld) och som är i behov av att arbeta med de känslomässiga efterdyningarna av våldet. I denna utbildning läggs således ytterst lite fokus på farlighetsbedömning och konkret risk- och säkerhetsarbete.

Trappsteg 1: Bedömning av våldets konsekvenser för personen. Bedömning av psykisk ohälsa och eventuellt missbruk. Motivationsarbete med hjälp av MI och upprättande av behandlingsplan utifrån KBT.

Trappsteg 2: Övningar och arbetsmaterial som syftar till att ge utökad kunskap om våld och våldsprocesser samt om traumatisering/våldets känslomässiga konsekvenser.

Trappsteg 3: Verktyg och strategier för att skapa en meningsfull vardag samt hantera starka känslor och tankar som står i vägen för det liv personen vill leva

Trappsteg 4: Vidmakthållandeplan

VAR:
Stora hotellet Elite Jönköping
KOSTNAD:
1250 kr
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
31 dec 2021

Anmäl dig

Kontakt