Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

13 okt 2021 klocka 18.00 - 20.00

Livet i marken del 1 - Marklära

Första tillfället i denna kursserie handlar om marklära. Vi tittar på de biologiska, kemiska och fysikaliska processerna och möjligheterna.

Med pågående klimatförändringar och en livsmedelsstrategi som siktar på ökad livsmedelsproduktion krävs nya idéer och strategier inom lantbruket. Vattenunderskott och skyfall under samma vecka kan bli den nya verkligheten! Hur kan vi anpassa oss och förbereda våra marker genom växtföljd, växtnäring, sort- och växtval samt markbearbetning? Hur kan man själv följa upp hur livet i ens marker ser ut? Många av de frågorna kommer att tas upp under denna kursserie som vi kallar ”Livet i marken”. Flera tillfällen med olika teman erbjuds under hösten och vintern.

Första tillfället handlar om marklära. Vi tittar på de biologiska, kemiska och fysikaliska processerna och möjligheterna. Kirsten Jensen, rådgivare på Länsstyrelsen i Västra Götaland föreläser.

Det går inte längre att anmäla sig till kursen via webben.

VAR:
Digitalt via Skype
KOSTNAD:
Kursen är kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
10 okt 2021

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping